Bán sim VIP
0902816668 - 6,6tr;
0902.16.26.26 - 7,9tr;
0989.568.598 - 2,5tr;
0915.01.01.31 - 1.2tr;
09.83.84.6078 - 1,5;(nguyên kít);
0972.29.09.77-2,5 (nguyên k1it),
sim đồng giá 650k: (nguyên kít)
0946924468
0946924448
0946924168
0946924411
0972299509
0983.79.83.16.
LH 0987818186, 0987115566. So 119 Khuong ha - Thanh Xuan - Ha noi