[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Tên người liên hệ: Mai Thanh[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Mobile[/COLOR][COLOR=#ff0000]: 0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#ff0000]ĐT:04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Email :[/COLOR][COLOR=#0000ff] [email]quatangdoingoai@gmail.com[/email][/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Skype : [/COLOR][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d] Web:[/COLOR][COLOR=#0000ff]cungcapquatang.com, quatangdoanhnhan.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#cc0000]Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất quà tặng chuyên nghiệp theo yêu cầu của Quý khách hàng. [/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#cc0000]Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây:[/COLOR][/B][/SIZE]
[SIZE=4][B][COLOR=#cc0000]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[SIZE=4][URL="http://4.bp.blogspot.com/-Yu53Ld-KicU/U05U8kVODuI/AAAAAAAAAW4/tNdY1vZi0KI/s1600/K%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-Yu53Ld-KicU/U05U8kVODuI/AAAAAAAAAW4/tNdY1vZi0KI/s1600/K%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][URL="http://4.bp.blogspot.com/-NBfQjY-UIBI/U05U8jNhL4I/AAAAAAAAAXA/Zp3tpWWzQAY/s1600/K%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-NBfQjY-UIBI/U05U8jNhL4I/AAAAAAAAAXA/Zp3tpWWzQAY/s1600/K%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][URL="http://4.bp.blogspot.com/-z3Y9ijKlGk8/U05U8iUZAVI/AAAAAAAAAXE/29tW3ANRCQE/s1600/qu%C3%A0+t%E1%BA%B7ng+k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-z3Y9ijKlGk8/U05U8iUZAVI/AAAAAAAAAXE/29tW3ANRCQE/s1600/qu%C3%A0+t%E1%BA%B7ng+k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=4][B][COLOR=#cc0000]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-YuazPGqeG2g/U0tBi2QFE0I/AAAAAAAAAPs/BziTMOQBFfQ/s1600/2.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-YuazPGqeG2g/U0tBi2QFE0I/AAAAAAAAAPs/BziTMOQBFfQ/s1600/2.jpg[/IMG][/URL][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-gGS0ieePIPA/U0tBi63aT6I/AAAAAAAAAPo/9xKlMxuxWeE/s1600/3.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-gGS0ieePIPA/U0tBi63aT6I/AAAAAAAAAPo/9xKlMxuxWeE/s1600/3.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-x3eqmGK_0k8/U0tBjuZumNI/AAAAAAAAAQI/SH5Zu9IhLnM/s1600/4.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-x3eqmGK_0k8/U0tBjuZumNI/AAAAAAAAAQI/SH5Zu9IhLnM/s1600/4.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://1.bp.blogspot.com/-c0Ilp0B0E78/U0tBiwuH05I/AAAAAAAAAPw/wvKs1nv_33M/s1600/12.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-c0Ilp0B0E78/U0tBiwuH05I/AAAAAAAAAPw/wvKs1nv_33M/s1600/12.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-G5j5fWFpKBM/U0tBj4dWVuI/AAAAAAAAAQA/UyCek7APlvo/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-G5j5fWFpKBM/U0tBj4dWVuI/AAAAAAAAAQA/UyCek7APlvo/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-E67vAGgPy2U/U0tBkkU_w4I/AAAAAAAAAQk/jpZVw2PS9Jk/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-E67vAGgPy2U/U0tBkkU_w4I/AAAAAAAAAQk/jpZVw2PS9Jk/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-ItbOu_Uxyow/U0tBkq_GhKI/AAAAAAAAAQY/g6LPM3Bxur8/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-ItbOu_Uxyow/U0tBkq_GhKI/AAAAAAAAAQY/g6LPM3Bxur8/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-WM0XYijcaJM/U0tBk9UUAWI/AAAAAAAAAQc/ir_VLTFMTvc/s1600/K%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-WM0XYijcaJM/U0tBk9UUAWI/AAAAAAAAAQc/ir_VLTFMTvc/s1600/K%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Thông tin liên hệ đặt hàng[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Tên người liên hệ: Mai Thanh[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Mobile:[/COLOR][COLOR=#ff0000] 0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#ff0000]ĐT: 04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Email : [/COLOR][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai@gmail.com[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]Công ty chúng tôi chuyên sản xuất:[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Ống cắm bút để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Đồng hồ để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất chặn giấy để bàn gắn đồng hồ[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất ông cắm bút để bàn gắn đồng hồ[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất đựng card để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]Cung cấp quà tặng cho các sự kiện như: Lễ khởi công, lễ khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, quà tặng hội nghị khách hàng, quà tặng cho sự kiện, quà tặng khách hàng vip...[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR][/CENTER]