Có 2 096 còn đâu 98 97 hết . Có 357 , 5758.
350k/ 12sim
no fix
call 09696.19191 nhanh tay