[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Tên người liên hệ: Mai Thanh[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Mobile:[/COLOR][COLOR=#ff0000] 0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#ff0000]ĐT:04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Email : [/COLOR][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai@gmail.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Skype [/COLOR][COLOR=#0000ff]: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d] Web:[/COLOR][COLOR=#0000ff] cungcapquatang.com, quatangdoanhnhan.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất quà tặng chuyên nghiệp theo yêu cầu của Quý khách hàng. [/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây:[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][URL="http://2.bp.blogspot.com/-GIGr2bNV1pM/U0s-BfwMwNI/AAAAAAAAAM4/sVHSMcEEclM/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA+cao+c%E1%BA%A5p.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-GIGr2bNV1pM/U0s-BfwMwNI/AAAAAAAAAM4/sVHSMcEEclM/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA+cao+c%E1%BA%A5p.jpg[/IMG][/URL][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-2nfASgFmJGo/U0s-BrFhZrI/AAAAAAAAAM8/HBEB_gmH3d0/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA+h%C3%ACnh+gi%E1%BB%8Dt+n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-2nfASgFmJGo/U0s-BrFhZrI/AAAAAAAAAM8/HBEB_gmH3d0/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA+h%C3%ACnh+gi%E1%BB%8Dt+n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][URL="http://2.bp.blogspot.com/-Ho6NNdpcmdk/U0s-CJnZEWI/AAAAAAAAANI/7C-MJTrpXHw/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-Ho6NNdpcmdk/U0s-CJnZEWI/AAAAAAAAANI/7C-MJTrpXHw/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-eIhdbapUeX0/U0s-CCY1noI/AAAAAAAAANM/966v69B4GP8/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-eIhdbapUeX0/U0s-CCY1noI/AAAAAAAAANM/966v69B4GP8/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://1.bp.blogspot.com/-h_6CihJdiRM/U0s-Cwoh8rI/AAAAAAAAANo/hjFPqBPFd6M/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-h_6CihJdiRM/U0s-Cwoh8rI/AAAAAAAAANo/hjFPqBPFd6M/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-jAhwwaIXLP4/U0s-C3WUHfI/AAAAAAAAANg/Ply6NdYD1QU/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-jAhwwaIXLP4/U0s-C3WUHfI/AAAAAAAAANg/Ply6NdYD1QU/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-2bFheIwLICM/U0s-DFHTh4I/AAAAAAAAANk/y2p5H-9REpA/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-2bFheIwLICM/U0s-DFHTh4I/AAAAAAAAANk/y2p5H-9REpA/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Thông tin liên hệ đặt hàng[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Tên người liên hệ: Mai Thanh[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Mobile:[/COLOR][COLOR=#ff0000] 0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#ff0000]ĐT: 04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Email :[/COLOR][COLOR=#0000ff] [email]quatangdoingoai@gmail.com[/email][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#990000]Công ty chúng tôi chuyên sản xuất:[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#990000]- Ống cắm bút để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#990000]- Đồng hồ để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#990000]- Sản xuất chặn giấy để bàn gắn đồng hồ[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#990000]- Sản xuất ông cắm bút để bàn gắn đồng hồ[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#990000]- Sản xuất đựng card để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#990000]Cung cấp quà tặng cho các sự kiện như: Lễ khởi công, lễ khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, quà tặng hội nghị khách hàng, quà tặng cho sự kiện, quà tặng khách hàng vip...[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR][/CENTER]