[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Thông tin liên hệ[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Họ tên : Mai Thanh[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Mobile:[/COLOR][COLOR=#ff0000] 0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#ff0000]ĐT: 04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Email :[/COLOR][COLOR=#0000ff] [email]quatangdoingoai@gmail.com[/email][/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d] Web:[/COLOR][COLOR=#0000ff] cungcapquatang.com, quatangdoanhnhan.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất quà tặng chuyên nghiệp theo yêu cầu của Quý khách hàng. [/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây:[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-9QLwtjhZymU/U05VXWbGUrI/AAAAAAAAAXY/RwJ6QA0FLrg/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+trang+nh%C3%A3.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-9QLwtjhZymU/U05VXWbGUrI/AAAAAAAAAXY/RwJ6QA0FLrg/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+trang+nh%C3%A3.jpg[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-25lt6IubnuU/U0s8hp7pG_I/AAAAAAAAALc/XNfx7USXNzo/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+b%E1%BA%B1ng+pha+l%C3%AA.jpg"][B][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-25lt6IubnuU/U0s8hp7pG_I/AAAAAAAAALc/XNfx7USXNzo/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+b%E1%BA%B1ng+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-JNGFrBw99KY/U0s8hhOFbZI/AAAAAAAAALk/2K3La8YP1rw/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+pha+l%C3%AA+l%C3%A0m+qu%C3%A0+t%E1%BA%B7ng.jpg"][B][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-JNGFrBw99KY/U0s8hhOFbZI/AAAAAAAAALk/2K3La8YP1rw/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+pha+l%C3%AA+l%C3%A0m+qu%C3%A0+t%E1%BA%B7ng.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-iKuYORd8wCc/U0s8htYvtzI/AAAAAAAAALg/KDHwvRa9bzo/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%99c+%C4%91%C3%A1ng.jpg"][B][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-iKuYORd8wCc/U0s8htYvtzI/AAAAAAAAALg/KDHwvRa9bzo/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%99c+%C4%91%C3%A1ng.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://3.bp.blogspot.com/-ckReojqWNGA/U0s8iJArz5I/AAAAAAAAAL8/vW54xisdFe4/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+pha+l%C3%AA.jpg"][B][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-ckReojqWNGA/U0s8iJArz5I/AAAAAAAAAL8/vW54xisdFe4/s1600/%C3%94ngs+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://2.bp.blogspot.com/-4hyxOh2S_94/U0s8ia10M6I/AAAAAAAAAL0/7MMJ5c7lI1A/s1600/%E1%BB%91ng+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][B][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-4hyxOh2S_94/U0s8ia10M6I/AAAAAAAAAL0/7MMJ5c7lI1A/s1600/%E1%BB%91ng+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://3.bp.blogspot.com/-mWx-cnZUxC4/U0s8jozihTI/AAAAAAAAAMU/zcoVZxd21XQ/s1600/%E1%BB%91ng+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+qu%C3%A0+t%E1%BA%B7ng.jpg"][B][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-mWx-cnZUxC4/U0s8jozihTI/AAAAAAAAAMU/zcoVZxd21XQ/s1600/%E1%BB%91ng+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+qu%C3%A0+t%E1%BA%B7ng.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://2.bp.blogspot.com/-U-xyudw2l7c/U0s8j2V5f9I/AAAAAAAAAMQ/LZEfBUYfOJk/s1600/%E1%BB%91ng+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg"][B][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-U-xyudw2l7c/U0s8j2V5f9I/AAAAAAAAAMQ/LZEfBUYfOJk/s1600/%E1%BB%91ng+c%E1%BA%AFm+b%C3%BAt+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]Chuyên sản xuất:[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]- Sản xuất ống cắm bút, ống cắm bút pha lê, ống cắm bút thủy tinh[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]- Sản xuất đồng hồ để bàn, đồng hồ bằng pha lê[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]- Sản xuất chặn giấy pha lê[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]- Sản xuất biểu trưng pha lê[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]- Sản xuất hộp đựng card để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]- In logo trên ống cắm bút, hộp card để bàn[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]Nhận thiết kế, sản xuất quà tặng để bàn, ống cắm bút để bàn... theo yêu cầu của Quý khách[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]Nhận cung cấp số lượng lớn, cam kết mức giá cạnh tranh nhất và thời gian đáp ứng hàng nhanh nhất.[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]Chúng tôi chuyên thiết kế và làm theo yêu cầu của Quý khách hàng [/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Quý đơn vị có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Họ tên : Mai Thanh[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Mobile[/COLOR][COLOR=#ff0000]: 0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#ff0000]04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Email : [/COLOR][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai@gmail.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Skype :[/COLOR][COLOR=#0000ff] quatangdoingoai[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR][/CENTER]