bán nhanh trong ngày:

0968.100.900

mới 100%, nguyên kit

giá 4,5 triệu

anh em vào chốt gấp nhé

call: 0903.800.683