[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR]
[COLOR=#38761d]Tên người liên hệ: Mai Thanh[/COLOR]
[COLOR=#38761d]Mobile:[/COLOR][COLOR=#ff0000] 0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]ĐT:04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR]
[COLOR=#38761d]Email :[/COLOR][COLOR=#0000ff] [email]quatangdoingoai@gmail.com[/email][/COLOR]
[COLOR=#38761d]Skype [/COLOR][COLOR=#0000ff]: quatangdoingoai[/COLOR]
[COLOR=#38761d] Web: [/COLOR][COLOR=#0000ff]cungcapquatang.com, quatangdoanhnhan.com[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]quatangdoingoai.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]
[/COLOR][COLOR=#990000]Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất quà tặng chuyên nghiệp theo yêu cầu của Quý khách hàng. [/COLOR]
[COLOR=#990000]Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây:[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#990000][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-JmwkDQ2zMGc/U05V0dwPnVI/AAAAAAAAAXo/Oo6rn6sO0kw/s1600/Q%C3%B9a+t%E1%BA%B7ng+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-JmwkDQ2zMGc/U05V0dwPnVI/AAAAAAAAAXo/Oo6rn6sO0kw/s1600/Q%C3%B9a+t%E1%BA%B7ng+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://4.bp.blogspot.com/-dse3oq_yANc/U0sz3MpaYEI/AAAAAAAAACk/2uJ86Wa9VkU/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+gi%C3%A1+r%E1%BA%BB.jpg"][B][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-dse3oq_yANc/U0sz3MpaYEI/AAAAAAAAACk/2uJ86Wa9VkU/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+gi%C3%A1+r%E1%BA%BB.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-TVGRYq2e5A0/U0sz3pCOL-I/AAAAAAAAADI/_IOLBHmOJyE/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+l%C3%A0m+qu%C3%A0+l%C6%B0u+ni%E1%BB%87m.jpg"][B][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-TVGRYq2e5A0/U0sz3pCOL-I/AAAAAAAAADI/_IOLBHmOJyE/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+l%C3%A0m+qu%C3%A0+l%C6%B0u+ni%E1%BB%87m.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://3.bp.blogspot.com/-cwlgU202mn0/U0sz3yPy2xI/AAAAAAAAADA/FbxqmUCVK68/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+l%C3%A0m+qu%C3%A0+t%E1%BA%B7ng.jpg"][B][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-cwlgU202mn0/U0sz3yPy2xI/AAAAAAAAADA/FbxqmUCVK68/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+l%C3%A0m+qu%C3%A0+t%E1%BA%B7ng.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://3.bp.blogspot.com/-Kl9LCvIheR4/U0sz3yEVeSI/AAAAAAAAAC8/goxbEjjMdqY/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][B][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-Kl9LCvIheR4/U0sz3yEVeSI/AAAAAAAAAC8/goxbEjjMdqY/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-Jq1KZIMsy2Y/U0sz4t6aoMI/AAAAAAAAADU/iPx_Cw6P9WI/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+%C4%91%E1%BA%B9p+sang+tr%E1%BB%8Dng.jpg"][B][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-Jq1KZIMsy2Y/U0sz4t6aoMI/AAAAAAAAADU/iPx_Cw6P9WI/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+%C4%91%E1%BA%B9p+sang+tr%E1%BB%8Dng.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://2.bp.blogspot.com/-M7w3cUV0xsI/U0sz45sXABI/AAAAAAAAADQ/G0aLw_wxsTo/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][B][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-M7w3cUV0xsI/U0sz45sXABI/AAAAAAAAADQ/G0aLw_wxsTo/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-dtYbvEnDCF0/U0sz5SGidTI/AAAAAAAAADs/O1Zktne6hWU/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg"][B][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-dtYbvEnDCF0/U0sz5SGidTI/AAAAAAAAADs/O1Zktne6hWU/s1600/Pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-4bJNFzsvNy4/U0sz5qWaAkI/AAAAAAAAADo/75WOv4QmC1Y/s1600/Q%C3%B9a+t%E1%BA%B7ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][B][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-4bJNFzsvNy4/U0sz5qWaAkI/AAAAAAAAADo/75WOv4QmC1Y/s1600/Q%C3%B9a+t%E1%BA%B7ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://3.bp.blogspot.com/-pXghe8oPKkE/U0sz59ssk0I/AAAAAAAAADk/d22OxePfGIw/s1600/Q%C3%B9a+t%E1%BA%B7ng+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg"][B][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-pXghe8oPKkE/U0sz59ssk0I/AAAAAAAAADk/d22OxePfGIw/s1600/Q%C3%B9a+t%E1%BA%B7ng+pha+l%C3%AA+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][URL="http://3.bp.blogspot.com/-xc9_Igf5vjM/U0sz6h7KpMI/AAAAAAAAAD4/qDElEDhkTSQ/s1600/%C4%90%E1%BB%83+b%C3%A0n+pha+l%C3%AA.jpg"][B][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-xc9_Igf5vjM/U0sz6h7KpMI/AAAAAAAAAD4/qDElEDhkTSQ/s1600/%C4%90%E1%BB%83+b%C3%A0n+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/B][/URL][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][B]Thông tin liên hệ đặt hàng[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][B]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][B]Tên người liên hệ: Mai Thanh[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][B]Y!M: quatangdoingoai[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Mobile:[/COLOR][COLOR=#ff0000] 0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]ĐT: 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Email :[/COLOR][COLOR=#0000ff] [email]quatangdoingoai@gmail.com[/email][/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]Công ty chúng tôi chuyên sản xuất:[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]- Ống cắm bút để bàn bằng pha lê[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]- Đồng hồ để bàn bằng pha lê[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]- Sản xuất chặn giấy để bàn gắn đồng hồ[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]- Sản xuất ông cắm bút để bàn gắn đồng hồ[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]- Sản xuất đựng card để bàn bằng pha lê[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]Cung cấp quà tặng cho các sự kiện như: Lễ khởi công, lễ khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, quà tặng hội nghị khách hàng...[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/COLOR][/CENTER]