[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][FONT=times new roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][B] Liên hệ: Mai Thanh[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][B]Hỗ trợ trực tuyến: quatangdoingoai[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Mobile :[/COLOR][COLOR=#ff0000] 0995 05 05 86 - 0996 899 666[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]Tel: 0466 866 999 - 04 66 75 1413[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#ff0000][B] Hotline: 04 3360 2345 [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Email: [/COLOR][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai@gmail.com [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d] Web:[/COLOR][COLOR=#0000ff]cungcapquatang.com, quatangdoanhnhan.com[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B]quatangdoingoai.com[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]
[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][B][COLOR=#cc0000]Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất quà tặng chuyên nghiệp theo yêu cầu của Quý khách hàng. [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][B][COLOR=#cc0000]Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây:[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]
[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][B][URL="http://2.bp.blogspot.com/-SOpNNjrO91c/U0inuiwnlkI/AAAAAAAAABk/awRTfLtZNYA/s1600/tranh+%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-SOpNNjrO91c/U0inuiwnlkI/AAAAAAAAABk/awRTfLtZNYA/s1600/tranh+%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593.jpg[/IMG][/URL][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][URL="http://4.bp.blogspot.com/-Oi7vIV0VrNw/U0int6E-5QI/AAAAAAAAABA/_0hgWv2LkC0/s1600/tranh+%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+qu%25C3%25A0+t%25E1%25BA%25B7ng.jpg"][COLOR=#38761d][B][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-Oi7vIV0VrNw/U0int6E-5QI/AAAAAAAAABA/_0hgWv2LkC0/s1600/tranh+%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+qu%25C3%25A0+t%25E1%25BA%25B7ng.jpg[/IMG][/B][/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][URL="http://4.bp.blogspot.com/-692KwcNWvaY/U0int6tLOoI/AAAAAAAAABE/DIqQDAsA_-w/s1600/tranh+%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+trang+tr%25C3%25AD+n%25E1%25BB%2599i+th%25E1%25BA%25A5t.jpg"][COLOR=#38761d][B][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-692KwcNWvaY/U0int6tLOoI/AAAAAAAAABE/DIqQDAsA_-w/s1600/tranh+%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+trang+tr%25C3%25AD+n%25E1%25BB%2599i+th%25E1%25BA%25A5t.jpg[/IMG][/B][/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-0L-L0oOAPuk/U0inu13FhcI/AAAAAAAAABc/63F-mMRV_xQ/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+qu%25C3%25A0+t%25E1%25BA%25B7ng.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-0L-L0oOAPuk/U0inu13FhcI/AAAAAAAAABc/63F-mMRV_xQ/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+qu%25C3%25A0+t%25E1%25BA%25B7ng.jpg[/IMG][/URL][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-fXog7LlrMQM/U0inxjQOF3I/AAAAAAAAACM/cmvopQzULT0/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+tranh+treo+t%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng.jpg"][COLOR=#38761d][B][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-fXog7LlrMQM/U0inxjQOF3I/AAAAAAAAACM/cmvopQzULT0/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+tranh+treo+t%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng.jpg[/IMG][/B][/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][URL="http://4.bp.blogspot.com/-kbwVJnwUzKQ/U0inxa2RmAI/AAAAAAAAACY/l-8sDfafdPA/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+tranh+trang+tr%25C3%25AD+n%25E1%25BB%2599i+th%25E1%25BA%25A5t.jpg"][COLOR=#38761d][B][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-kbwVJnwUzKQ/U0inxa2RmAI/AAAAAAAAACY/l-8sDfafdPA/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+tranh+trang+tr%25C3%25AD+n%25E1%25BB%2599i+th%25E1%25BA%25A5t.jpg[/IMG][/B][/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][URL="http://4.bp.blogspot.com/-no-DP-hasyM/U0inxLIoBGI/AAAAAAAAAB8/gY79NFjheU8/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+tranh+qu%25C3%25A0+t%25E1%25BA%25B7ng.jpg"][COLOR=#38761d][B][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-no-DP-hasyM/U0inxLIoBGI/AAAAAAAAAB8/gY79NFjheU8/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+tranh+qu%25C3%25A0+t%25E1%25BA%25B7ng.jpg[/IMG][/B][/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][URL="http://3.bp.blogspot.com/-ynCxIlA1VCE/U0inwYPxZVI/AAAAAAAAABs/hLnyzOKgCHQ/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+trang+tr%25C3%25AD.jpg"][COLOR=#38761d][B][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-ynCxIlA1VCE/U0inwYPxZVI/AAAAAAAAABs/hLnyzOKgCHQ/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+trang+tr%25C3%25AD.jpg[/IMG][/B][/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][URL="http://2.bp.blogspot.com/-598kiJ25sTs/U0inwRaRJZI/AAAAAAAAACE/gBaDblmxz2k/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+trang+tr%25C3%25AD+treo+ph%25C3%25B2ng+ngh%25E1%25BB%2587+thu%25E1%25BA%25ADt.jpg"][COLOR=#38761d][B][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-598kiJ25sTs/U0inwRaRJZI/AAAAAAAAACE/gBaDblmxz2k/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+trang+tr%25C3%25AD+treo+ph%25C3%25B2ng+ngh%25E1%25BB%2587+thu%25E1%25BA%25ADt.jpg[/IMG][/B][/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][URL="http://1.bp.blogspot.com/-GjgKJw39fX0/U0inx7pm84I/AAAAAAAAACU/mRy93GpFwKw/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+tranh.jpg"][COLOR=#38761d][B][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-GjgKJw39fX0/U0inx7pm84I/AAAAAAAAACU/mRy93GpFwKw/s1600/%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng+h%25E1%25BB%2593+tranh.jpg[/IMG][/B][/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#38761d][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][B][COLOR=#990000]Công ty Quà tặng Mỹ Nghệ Việt là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế đồng hồ treo tường, đồng hồ tranh, tranh đồng hồ ... [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]- Đồng hồ được sản xuất trên vật liệu như: Gỗ, kính, nhựa... [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]- Với công nghệ, máy móc hiện đại, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng. [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]- Tất cả các sản phẩm được sản xuất trên dây truyền hiện đại, trải qua khâu sang lọc chặt chẽ trước khi đến tay khách. [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#990000][B]- Ngoài ra chúng tôi nhận in ấn logo, nội dung, hình ảnh lên đồng hồ theo yêu cầu của Quý khách hàng, mỗi sản phẩm được đóng gói miễn phí theo yêu cầu của Quý khách hàng. [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[/FONT][/COLOR][/CENTER]