Các bác vào đặt sim nhe' ! 1 sim = 50k ..-)s-)s-)s