[COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][CENTER][FONT=Times][COLOR=#000000][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-ZiR9YJX54kU/UczntsZRnvI/AAAAAAAADVU/mrdOYEbqRvA/s384/cam-xe-khong-giu-xe.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=blue][FONT=Times][B][COLOR=red]Cầm xe không giữ xe[/COLOR] - lãi suất cực thấp - hỗ trợ thủ tục vay nóng nhanh chóng thuận tiện![/B][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR][B]
[COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=blue][FONT=Times]Chúng tôi chuyên cầm các loại xe gắn máy (xe tay ga, xe số, moto,..)[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=blue][FONT=Times]* Thủ tục đơn giản, nhanh chóng (10-15 phút), lãi suất thấp[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=green][FONT=Times][I][B]Đặc biệt: [B][COLOR=red]cầm xe nhưng không giữ xe[/COLOR] - sau khi cầm quý khách được mang cả tiền lẫn xe về nhà (chỉ cầm cavet)[/B][/B][/I][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR][I][B][B][COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=blue][FONT=Times]-> Xin quý khách yên tâm vì mọi thủ tục đều dựa trên cơ sở pháp luật[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=blue][FONT=Times]-> Chúng tôi không cầm xe gian, xe có nguồn gốc không rõ ràng,..[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][CENTER][FONT=Times][B][COLOR=#9932CC]Điều kiện[/COLOR][/B][/FONT][B][FONT=Times][COLOR=#000000]:[/COLOR][/FONT][/B][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][FONT=Verdana][FONT=Tahoma][FONT=Times][COLOR=blue]- Xe chính chủ, Biển số Thành Phố (TPHCM)[/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][FONT=Verdana][FONT=Tahoma][FONT=Times][COLOR=blue]- CMND + Hộ khẩu Thành Phố[/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=green][FONT=Times]Có hỗ trợ cho vay nóng từ 3 - 30 triệu[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[/FONT][/FONT][/COLOR][I][B][COLOR=#141414][FONT=tahoma][FONT=Tahoma][/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/I][/B][/B][/B][/I][COLOR=#141414][CENTER][B][COLOR=red][FONT=Times][B]Chi tiết xin liên hệ: 0902.937.083 - [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=red][FONT=Times][B][B][B]0933.00 65 34 (gặp Anh Phát)[/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/CENTER]
[/COLOR][/B]