80g sata tem bac 5 năm còn bh tới t3 hay t4 năm 2013giá 850k no fix
1 cái 160g sata seagete còn bh o hoàng long tới t10 .
Check web la hàng xt bh tới t12/2012
giá 650k no fix
bán 2 cái ko bán lẻ


0946679766