* thùng máy P4 socket 478 đang chạy tốt
Main: ECS P4M800-8237 (full onbo, 2 ata, 2 sata)
CPU: Pentium4 (2.4Ghz)
RAM: 512MB DDR1 Kingston
HDD: 40GB Seagate
Ổ CD Samsung 52X
Nguồn + thùng
Giá 600K bảo hành 1 tuần, test lấy 500K

* thùng máy P4 socket 478 đang chạy tốt
Main: ASUS P4P800-X ( chipset 865 , 2 ata, 2 sata)
CPU: Pentium4 (3Ghz) win nhận 2 cpus
RAM: 512MB DDR1
HDD: 20GB
VGA rời GeForce 64MB
Ổ CD Samsung 52X
Nguồn + thùng
Giá 600K bảo hành 1 tuần, test lấy 500K

* thùng máy P4 socket 775 đang chạy tốt
Main: Gigabyte 8I865GME (chipset 865, full onbo, 2 ata , 2 sata)
CPU: Pentium4 630 (3Ghz / cache 2MB / bus 800) win nhận 2 cpus
RAM: 512MB DDR1 Kingmax
HDD: 80GB Hitachi
Ổ CD ASUS
Nguồn + thùng
Giá 900K bảo hành 1 tuần, test lấy 800K

150/19 phạm văn bạch p15 tân bình
01628202691