SHOP: SKY_LG_GIÁ RẺ
ĐỊA CHỈ: 328 Lũy Bán Bích, p. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú.

Hotline:0983.475.775 a Thuận

Chuyên: SKY, LG, SAMSUNG,... GIÁ SỈ CHO KHÁCH LẺ !

(UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ )

SKY PANTECH: Nhập trực tiếp từ HÀN QUỐC

SKY A760 giá: 1.900.000đ;Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi: 1.600.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)

===============================

SKY A800 giá: 1.900.000đ Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi: 1.650.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)


===============================

SKY A770 giá: 2.200.000đ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi: 1.700.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)

===============================

SKY A810 giá: 2.300.000đ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi: 1.900.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)


===============================

SKY A820 giá: 2.800.000đ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi:2.200.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)


===============================

SKY A830 giá: 3.300.000đ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi: 2.500.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)


===============================

SKY A840 giá: 3.900.000đ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi: 3.500.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)


===============================

SKY A850 giá: 4.500.000đ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi:3.900.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)


===============================

SKY A860 giá: 5.500.000đ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi:4.800.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)

===============================

SKY A870 giá: 6.500.000đ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi:5.500.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)

===============================

LG: Nhập trực tiếp từ HÀN QUỐC
LU6200 giá bán 2.800.000đ; Máy gần như mới 99%.
Giá Khuyễn mãi: 2.100.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)


===============================
F160 - LTE2 giá bán3.400.000đ; Máy gần như mới 99%.
Giá Khuyễn mãi: 2.900.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)


===============================
VU1 (F100) giá bán 3.200.000đ; Máy gần như mới 99%.
Giá Khuyễn mãi: 2.500.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)

===============================

VU2 (F200)giá bán3.500.000đ; Máy gần như mới 99%.
Giá Khuyễn mãi: 2.900.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)
===============================

G (F180) giá bán4.800.000đ; Máy gần như mới 99%.
Giá Khuyễn mãi:4.000.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)
===============================

G PRO (F240) giá bán 5.800.000đ; Máy gần như mới 99%.
Giá Khuyễn mãi: 5.500.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)

===============================
SAMSUNG:

S2HD: 3.600.000đ ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi: 3.200.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)

===============================

NOTE 1: 3.900.000đ ; Máy gần như mới 99%.

Giá Khuyễn mãi: 3.500.000đ

(Tặng: Sạc, Cáp, Cốc, Tai nghe, Miếng dán màn hình, ỐP LƯNG: trị giá 300.000đ)
===============================
SHOP: SKY_LG_GIÁ RẺ
ĐỊA CHỈ: 328 Lũy Bán Bích, p. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú.
Hotline:0983.475.775 a
Thuận
Chuyên: SKY, LG, SAMSUNG,... GIÁ SỈ CHO KHÁCH LẺ !