Ban biet thu lien ke du an Dai Thanh – Dự án biệt thự giá rẻ
Lô Căn Diện tích Giá gốc Hướng cửa Chênh
LKBT1 71 57,6 29 ĐB TT
LKBT1 76 57,6 29 ĐB TT
LKBT1 77 57,6 29 ĐB TT
LKBT1 81 81,4 29 ĐB TT
LKBT1 5 83,27 29 ĐB TT
LKBT1 6 51,3 29 ĐB TT
LKBT1 64 57,6 29 ĐB TT
LKBT1 65 57,6 29 ĐB TT
LKBT1 66 57,6 29 ĐB TT
LKBT1 69 57,6 29 ĐB TT
LKBT1 70 57,6 29 ĐB TT
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: https://www.facebook.com/sanhathanh?ref=hl
Thông tin thêm: Ban biet thu lien ke khu do thi Dai Thanh