Sử dụng sức mạnh Internet & máy tính, làm thêm tại nhà, cơ quan trong lúc thời gian rảnh để kiếm thêm thu nhập, gia tăng kiến thức & chất lượng cuộc sống.
Lương: Từ 3.000.000đ - 5.000.000đ/tháng + Phụ cấp Internet 400-800đ/ tháng
Xem chi tiết