Bán 1 vài usb hiệu kingmax, kington, transcent, Philip còn sài ngon lành chưa sửa chữa
2 cái usb 4gb 45k/c test 1 tuần
1 cái usb 2 gb kington 30k/c test 1 tuần
2 cái usb 1gb 20k/c test 1 tuần
1 cái usb 1gb mp3 hiệu Philip còn nghe nhạc ngon lành, có màn hình để chỉnh luôn nha, sài 1 cục pin aaa, mất nắp sau che pin. 80k/c test 1 tuần
Lien hệ: 56/11 bùi thị xuân, f5 tân bình
Đt 0979710281