Quy trình thành lập doanh nghiệp tại TPHCM theo quy định cá nhân Có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp. ngoài ra cá nhân hay tổ chức cần nghiên cứu kỹ ngành nghề kinh doanh theo quy định hạn chế cấp mới trong khu dân dân cư tập trung tại TPHCM theo quyết định 200/2004 QĐ- UBND thành Phố Hồ Chí Minh.Công ty Nhân luật tư vấn quy trình thành lập doanh nghiệp tại TPHCM căn cứ theo các quy định pháp luật. theo các văn bản pháp luật hiện hành ủy ban nhân dân TPHCM ban hành các văn bản sau:

1. Quyết định 200/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung

2. Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06/11/2006 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời, trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006-2010

3. Quyết định số 2485/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/8/1994 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch Khu vực Ngoại giao đoàn

4. Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5. Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Tp. Hồ Chí Minh

6. Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15/17/2004 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội

Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Nhân Luật
TP.Hồ Chí Minh : 52C Nguyễn Thị Huỳnh, P11 Q.Phú Nhuận TP.HCM
Điện thoại : 08.38441.776 - 0903 32 42 77 Ls Vinh