[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B][COLOR=#0000ff]Hàng chính hãng tủ đông lạnh [/COLOR][/B][/FONT][FONT=Arial][B][COLOR=#0000ff] | tu dong lanh gia re | tủ đông lạnh loại tốt nhất [/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B]Chuyên cung cấp tủ đông lạnh [COLOR=#0000ff]giá rẻ, khuyến mại[/COLOR][COLOR=#000099] nhiều quà tặng[/COLOR] có thể [COLOR=#0000ff]giảm giá[/COLOR] với các khách hàng có nhu cầu mua nhiều tủ đông lạnh [COLOR=#0000ff]chính hãng[/COLOR] như tủ đông : sanaky, midea, saiko, winix,…. Dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu của chúng tôi:[/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][FONT=Arial][COLOR=#0000ff]Tủ đông Sanaky VH-565HY[/COLOR][/FONT][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][URL="http://haily.vn/"][IMG]https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/_/rsrc/1399029142015/tu-dong-lanh/30.tu-dong-sanaky-vh-565hy.png?height=200&width=320[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#ff0000][B]Giá giảm: 8.840.000 vnđ[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial]Giá cũ: 8.960.000 vnđ[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][U][COLOR=#002060][FONT=Arial]Thông số chi tiết chính:[/FONT][/COLOR][/U][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Hãng sản xuất: SANAKY[/FONT] Công nghệ Nhật [/I][I][FONT=Arial]
- Chức năng: Làm lạnh, Số buồng lạnh: 1 buồng - 2 cửa
- Dung tích buồng lạnh (lít): 565
- Vật liệu làm vỏ: Thép - Kiểu cửa: Cửa trên[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Nhiệt độ ngăn mát : -18 độ C[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Kính chịu lực[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Công suất tiêu thụ: 6500W điện áp: 220 – 240V[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Bảo hành: 12 tháng[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]****************************************************************[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][FONT=Arial][COLOR=#0000ff]Tủ đông Sanaky VH- 302VNM[/COLOR][/FONT][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][URL="https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/tu-dong-lanh/tu-dong-sanaky-vh-302vnm-300l-1.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/_/rsrc/1399029179354/tu-dong-lanh/tu-dong-sanaky-vh-302vnm-300l-1.jpg?height=320&width=320[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B][COLOR=#ff0000]Giá giảm: 7.140.000 vnđ[/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial]Giá cũ: 7.320.000 vnđ[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][U][COLOR=#002060][FONT=Arial]Thông số chi tiết chính:[/FONT][/COLOR][/U][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Hãng sản xuất: SANAKY[/FONT] Công nghệ Nhật [/I][I][FONT=Arial]
- Chức năng: Làm lạnh, Số buồng lạnh: 1 buồng - 2 cửa
- Dung tích buồng lạnh (lít): 302
- Vật liệu làm vỏ: Thép - Kiểu cửa: Cửa trên[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Nhiệt độ ngăn mát : - 18 độ C[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Kính chịu lực lùa cong.[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Công suất tiêu thụ: 1,5 – 2,4(KW/24h), điện áp: 220 – 240V[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Bảo hành: 12 tháng[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]****************************************************************[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][FONT=Arial][COLOR=#0000ff]Tủ đông Sanaky VH- 665HY [/COLOR][/FONT][/B][FONT=Arial][COLOR=#0000ff] [/COLOR] [/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][URL="https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/tu-dong-lanh/665HY.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/_/rsrc/1399029216831/tu-dong-lanh/665HY.jpg?height=284&width=320[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B][COLOR=#ff0000]Giá giảm: 10.240.000 vnđ[/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial]Giá cũ: 10.360.000 vnđ[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][U][COLOR=#002060][FONT=Arial]Thông số chi tiết chính:[/FONT][/COLOR][/U][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Hãng sản xuất: SANAKY[/FONT] Công nghệ Nhật [/I][I][FONT=Arial]
- Chức năng: Làm lạnh, Số buồng lạnh: 1 buồng - 2 cửa
- Dung tích buồng lạnh (lít): 665
- Vật liệu làm vỏ: Thép - Kiểu cửa: Cửa trên[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Nhiệt độ ngăn mát : - 18 độ C[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Kính chịu lực[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Công suất tiêu thụ: 1,5 – 2,4(KW/24h) điện áp: 220 – 240V/50Hz[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Bảo hành: 12 tháng[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]****************************************************************[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][FONT=Arial][COLOR=#0000ff]Tủ đông Sanaky VH-288A[/COLOR][/FONT][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][URL="https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/tu-dong-lanh/SANAKY_VH288A_%281%29.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/_/rsrc/1399029237386/tu-dong-lanh/SANAKY_VH288A_%281%29.jpg?height=320&width=320[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#ff0000][B]Giá giảm: 4.760.000 vnđ[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial]Giá cũ: 4.880.000 vnđ[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][U][COLOR=#002060][FONT=Arial]Thông số chi tiết chính:[/FONT][/COLOR][/U][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Hãng sản xuất: SANAKY[/FONT] Công nghệ Nhật [/I][I][FONT=Arial]
- Chức năng: Làm lạnh, Số buồng lạnh: 1 buồng - 2 cửa vali, 2 kính lùa
- Dung tích buồng lạnh (lít): 280
- Vật liệu làm vỏ: Thép - Kiểu cửa: Cửa trên[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Nhiệt độ ngăn mát : - 18 độ C[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Kính chịu lực[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Công suất tiêu thụ: 1,2kW/h điện áp: 220 – 240V[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Bảo hành: 12 tháng[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]****************************************************************[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][FONT=Arial][COLOR=#0000ff]Tủ đông Sanaky VH- 8088K[/COLOR][/FONT][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][URL="https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/tu-dong-lanh/8088K.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/_/rsrc/1399029260013/tu-dong-lanh/8088K.jpg?height=320&width=320[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B][COLOR=#ff0000]Giá giảm: 14.186.000 vnđ[/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial]Giá cũ: 14.320.000 vnđ[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][U][COLOR=#002060][FONT=Arial]Thông số chi tiết:[/FONT][/COLOR][/U][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Hãng sản xuất: SANAKY[/FONT] Công nghệ Nhật [/I][I][FONT=Arial]
- Chức năng: Làm lạnh, Số buồng lạnh: 1 buồng – 5 giỏ đựng.
- Dung tích buồng lạnh (lít): 800
- Vật liệu làm vỏ: Thép - Kiểu cửa: Cửa trên[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Nhiệt độ ngăn mát : - 18 độ C[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- 2 Kính chịu lực lùa cong.[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Công suất tiêu thụ: 1,5 – 2,4(KW/24h) điện áp: 220 – 240V[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Bảo hành: 12 tháng[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]****************************************************************[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][FONT=Arial][COLOR=#0000ff]Tủ đông Sanaky VH- 302K[/COLOR][/FONT][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][URL="https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/tu-dong-lanh/tu-dong-sanaky-vh-302k-300lit-1.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/banggiagiadunghaily/_/rsrc/1399029289846/tu-dong-lanh/tu-dong-sanaky-vh-302k-300lit-1.jpg?height=320&width=320[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#ff0000][B]Giá giảm: 7.140.000 vnđ[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial]Giá cũ: 7.350.000 vnđ[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B][U][COLOR=#002060][FONT=Arial]Thông số chi tiết:[/FONT][/COLOR][/U][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Hãng sản xuất: SANAKY[/FONT] Công nghệ Nhật [/I][I][FONT=Arial]
- Chức năng: Làm lạnh, Số buồng lạnh: 1 buồng – 5 giỏ đựng.
- Dung tích buồng lạnh (lít): 302
- Vật liệu làm vỏ: Thép - Kiểu cửa: Cửa trên[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Nhiệt độ ngăn mát : - 18 độ C[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- 2 Kính chịu lực lùa cong.[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Công suất tiêu thụ: 1,5 – 2,4(KW/24h) điện áp: 220 – 240V[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]- Bảo hành: 12 tháng[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][I][FONT=Arial]****************************************************************[/FONT][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#0000ff][B]Chi tiết tại gia hàng gia dụng Hải Lý:[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial]Website: [COLOR=#0000ff][URL="http://www.haily.vn/"]www.haily.vn[/URL] [/COLOR] - [URL="http://www.hailyplaza.com.vn/"][COLOR=#0000ff]www.hailyplaza.com.vn[/COLOR][/URL][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B]Điện Thoại: 0462 926 130 – 043821 5545[/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#ff0000][B]Hotline: 0968.658.216[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]