Tổng hợp các trường tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2014

1. Lien thong dai hoc Điện Lực

Ngành đào tạo:
– Kế toán

2. Liên thông Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ

Ngành đào tạo:
– Ngành Kế toán

3. Liên thông đại học kinh tế 2014

Ngành đào tạo:
– Ngành Kế toán

4. Liên thông Đại Học Sư Phạm

Ngành đào tạo:
- Giáo dục mầm non
- Giáo dục tiểu học

5.Liên thông Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương

Ngành đào tạo:
- Sư phạm mầm non

6.Liên thông Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương

Ngành đào tạo:
- Sư phạm mầm non
- Sư phạm tiểu học

7.Liên thông Đại Học Thành Tây

Ngành đào tạo:
- Ngành Điều Dưỡng

8.Liên thông Đại Học Đại Nam

Ngành đào tạo:
- Kế toán
- Công nghệ thông tin
- Xây dựng