Tăng cường an toàn thông tin và tác chiến không gian mạng

Sáng 5/5 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức khai mạc hội nghị ngành công nghệ thông tin (CNTT) toàn quân năm 2014.
Truy cập mạng công nghệ thông tin ở Trung đoàn 143 (Quân khu 5).
Trung tướng Ngô Văn Sơn, Cục trưởng Cục CNTT chủ trì hội nghị. Đông đảo cán bộ chỉ huy các ban công nghệ thông tin, trạm bảo đảm kĩ thuật, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tham gia tập huấn.
Nhằm nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, kĩ thuật CNTT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình tải viber cho điện thoại hình mới, tạo cơ sở để phát triển đồng bộ, chuyên sâu ngành CNTT toàn quân, tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu một số nội dung cơ bản như: Tổng quan về ứng dụng, phát triển CNTT trong Bộ Quốc phòng; giới thiệu cơ sở hạ tầng mạng, công tác bảo đảm kĩ thuật, công tác bảo đảm an toàn thông tin; giải pháp đào tạo trực tuyến, mô phỏng và an ninh bảo mật; các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và một số vấn đề về tác chiến không gian mạng; quy trình kiểm tra thu nhập mã độc và làm sạch máy tính; giải pháp an toàn và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của IBM...
Ngoài ra, các đại biểu còn được tham quan cơ sở đảm bảo kĩ thuật CNTT tại Quân khu 5, các phân đội tàu Vùng 3 Hải quân.
Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 7/5 tới đây.