Can ho Penhouse CT12B Kim Van Kim Lu – Hoàng Mai
Penhouse CT12 Kim Văn kim Lũ đang giao dịch ngày 18-03-2014. Tiến độ xây dựng tòa 12A đổ sàn tầng 28 và chuẩn bị đóng tiền đợt 3, tòa CT12B đổ sàn tầng 23, tòa CT12C đổ sàn tầng 22.
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Chênh
CT12A 45 26 56,2 10,3 ĐN-TB 260
CT12A 45 18 50,8 10 TB 145
CT12A 45 32 43,1 10 ĐN 150
CT12A 45 26 56,2 10 ĐN-ĐB 260
CT12A 45 20 49,1 10 ĐB 155
CT12A 45 22 50,8 10 ĐB 155
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: https://www.facebook.com/sanhathanh?ref=hl
Thông tin thêm: Tiến độ dự án VP6 Linh Đàm