[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times]Nắm trong tay danh sách hơn [I]300 căn hộ Sài Gòn, chúng tôi tự tin mang đến cho bạn căn hộ dịch vụ hoàn hảo nhất thuộc hầu hết các quận trong TPHCM.[/I][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[I]
[COLOR=#9932CC][FONT=Times][B]Một số [B]căn hộ tiêu biểu[/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times]:[/FONT][/COLOR]

[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times][URL="http://3.bp.blogspot.com/-uBI28VSMQfc/U0wnHwjqZlI/AAAAAAAAE8M/GDVLUJfvmbw/s1600/can-ho-quan-1.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-uBI28VSMQfc/U0wnHwjqZlI/AAAAAAAAE8M/GDVLUJfvmbw/s400/can-ho-quan-1.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.thuecanhosaigon.com/2014/04/cho-thue-can-ho-blue-sky-quan-1-call.html"]Căn hộ Blue Sky Quận 1[/URL]

[URL="http://1.bp.blogspot.com/-UuAk8N5KQiA/U0wqiIrT-LI/AAAAAAAAE9E/pOQ1Aiku-l8/s400/phong-khach-qua-long-lay.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-UuAk8N5KQiA/U0wqiIrT-LI/AAAAAAAAE9E/pOQ1Aiku-l8/s400/phong-khach-qua-long-lay.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.thuecanhosaigon.com/2014/04/cho-thue-can-ho-happy-apartment-q1-uong.html"]Căn hộ Happy Apartment - Sươn Nguyệt Ánh - Q1[/URL]

[URL="http://3.bp.blogspot.com/-81M7G7-9VDE/U0wjPv5CCSI/AAAAAAAAE6U/JG6XxH-GhDk/s1600/ti-vi.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-81M7G7-9VDE/U0wjPv5CCSI/AAAAAAAAE6U/JG6XxH-GhDk/s400/ti-vi.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://www.thuecanhosaigon.com/2014/04/can-ho-dich-vu-uong-ky-ong-quan-3-gia.html"]Căn hộ dịch vụ SQ House đường Kỳ Đồng - Q3[/URL][/FONT][/COLOR]

[COLOR=green][FONT=Times][B]Và chúng tôi còn nhiều căn hộ khác (danh sách hơn 300 căn hộ tại HCM) xin quý khách ghé xem thêm tại:
[URL="http://www.thuecanhosaigon.com/"]thuecanhosaigon.com[/URL][/B][/FONT][/COLOR]
[FONT=Times]Quý khách đang cần 1 căn hộ đẹp và giá tốt? xin gọi ngay: 0909888639 (Mr Trí)[/FONT][/CENTER]
[h=2]Từ khóa: [I][B][URL="http://www.thuecanhosaigon.com/search/label/C%C4%83n%20h%E1%BB%99%20qu%E1%BA%ADn%201?max-results=9"]cho thue can ho quan 1[/URL][/B][/I], [I][B][URL="http://www.thuecanhosaigon.com/search/label/C%C4%83n%20h%E1%BB%99%20qu%E1%BA%ADn%203?max-results=9"]cho thue can ho quan 3[/URL][/B][/I], [I][B][URL="http://www.thuecanhosaigon.com/search/label/C%C4%83n%20h%E1%BB%99%20Qu%E1%BA%ADn%205?max-results=9"]cho thue can ho quan 5[/URL][/B][/I], [I][B][URL="http://www.thuecanhosaigon.com/search/label/C%C4%83n%20h%E1%BB%99%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20Qu%E1%BA%ADn%2010?max-results=9"]cho thue can ho quan 10[/URL][/B][/I], [I][B][URL="http://www.thuecanhosaigon.com/search/label/C%C4%83n%20h%E1%BB%99%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn?max-results=9"]cho thue can ho Phu Nhuan[/URL][/B][/I][/h][/I]