So sánh các phương pháp lọc nước tinh khiết - III
V - Thẩm thấu ngược (RO)
Là phương pháp xử lý nước thải tốt nhất , nó có thể loại bỏ 90% đến 99% tất cả các chất gây ô nhiễm. Cấu trúc lỗ màng RO tốt hơn màng UF. Màng RO có khả năng loại bỏ tất cả các hạt, vi khuẩn và các chất hữu cơ > 300dalton trọng lượng phân tử.
Trong hệ thống lọc nước, ap suất thủy lực được áp dụng cho các giải pháp để chống lại áp suất thẩm thấu, nước tinh khiết được thu thập từ giải pháp tập trung và thu thập hạ lưu của màng tế bào.
[URL="http://toana.vn/pro/vi/p620/mang-loc-ro-vontron.html"]Màng lọc RO[/URL] cũng liên quan đến quá trình loại trừ ion. Chỉ cho phép dung môi đi qua màng bán thấm, trong khi hầu như tất cả các ion và các phân tử hòa tan được giữ lại( bao gồm cả đường và muối).Màng bán thấm từ chối muối ( ion) , màng bỏ gần như 99% các ion đa năng ion hóa mạnh nhưng chỉ loại bỏ được 95% các ion hóa yếu như natri.
RO là phươn pháp kinh tế hiệu quả nhất để làm sạch nước máy. RO cũng là bước xử cuối cùng để tạo ra nguồn nước tinh khiết.
VI - Tia cực tím (UV) bức xạ
Bức xạ cực tím được áp dụng rộng rãi vì khả năng sát trùng xử lý nước. Thủy Ngân đèn áp suất thấp tạo ra bước sóng 254nm, ánh sáng tia cực tím là một phương pháp hiệu quả để khử trùng nước. Sự hấp thụ ánh sáng tia cực tím của DNA và protein trong các tế bào vi khuẩn có lợi của vi sinh vật.
[IMG]http://toana.vn/upload/images/product/den-uv/vo-den-018-04.jpg[/IMG]

Hình 2 - Đèn UV lọc nước
Tiến bộ gần đây trong công nghệ đèn UV đã dẫn đến việc sản xuất hàng loạt đèn tia cực tím có kích thước 185nm và 254nm . Sự kết hợp các bước sóng cần thiết cho photooxidation tập hợp tất cả các chất hữu cơ
Hệ thống lọc nước
Bởi vì mỗi công nghệ có thể xử lý và loại bỏ được các nguyên nhân ô nhiễm khác nhau nên cần phải áp dụng nhiều vật liệu lọc nước để có thể loại bỏ được các nguyên nhân gây ô nhiễm. Một thiết kế tốt nhất cho hệ thống lọc nước là sử dụng kết hợp các công nghệ lọc nước để đạt được chất lượng tốt nhất,
Một hệ thống xử lý nước điển hình có thể bao gồm than hoạt tính, hỗn hợp giường deionization, hỗn hợp nhặt rác hữu cơ và 0,22 micron lọc thức. Hệ thống cũng có thể được tăng cường với siêu lọc, quá trình oxy hóa cực tím hoặc các tính năng khác sử dụng trong các ứng dụng cụ thể tạo thành một[URL="http://toana.vn/pro/vi/p391/day-chuyen-loc-nuoc-tinh-khietcs-1000lh.html"] dây chuyền lọc nước tinh khiết[/URL] hoàn chỉnh.
Sự kết hợp của công nghệ lọc, kết hợp với tiền xử lý thích hợp, sẽ sản xuất nước đó là hầu như miễn phí của ô nhiễm ion, hữu cơ và vi sinh vật.