Trên thế giới, dòng [SIZE=3][URL="http://xedapco.net/detail/xe-dap-peugeot-1974-4389.html"][COLOR=#0000ff][B]xe đạp peugeot[/B][/COLOR][/URL][/SIZE] đã rất phỏ biến. Người phương Tây chỉ đi làm bằng xe oto cá nhân, hoặc xe tàu điện hay xe bus, ngoài ra, phương tiện được họ sử dụng nhiều đó là xe đạp. Cũng là 1 cách góp phần bảo vệ môi trường.
Ở Việt Nam, thì ngược lại. Không khí ô nhiễm, phương tiện giao thông hỗn hợp. Vì thế, việc tăng cường đi xe đạp trong thành phố là cần thiết. Giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.


[IMG]https://www.sc.com/vn/latest-news/13-06-10/vn/_images/pic1.jpg[/IMG]


[B]Hãy vì môi trường xanh-sạch-đẹp, tích cực đi xe đạp[/B]