California yêu cầu smartphone bán ra phải có tính năng giống Activation Lock của iOS 7Kể từ tháng 7/2015, các smartphone bán tại California sẽ phải có tính năng tương tự Activation Lock trên iPhone/iPad.


Theo Blommberg, Thượng viện California đã thông qua một dự luật yêu cầu các nhà sản xuất điện tải game bắn xe tăng cho điện thoại thoại thông minh khi bán sản phẩm tại đây phải đảm bảo có công nghệ giúp khách hàng xóa sạch dữ liệu từ các thiết bị của họ, tương tự như tính năng mà Apple đã sử dụng


Dự luật này chính thức được áp dụng từ tháng 7/2015 tới. Trong năm trước, đã giới thiệu tính năng tải đế chế xanh i cho điện thoại trên iOS 7, khi kích hoạt người dùng có thể theo dõi vị trí, xóa dữ liệu và khóa máy thông qua tài khoản Apple ID. Ngoài ra, để restore thiết bị về trạng thái bạn đầu, người dùng buộc phải nhập tài khoản đã đăng nhập trước đó. Điều này giúp đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng.