[IMG]http://anthinhplastic.net/public/frontend/images/product/image_1396081311.jpg[/IMG]

[SIZE=4][FONT=arial]Mọi chi tiết, xin liên hệ [/FONT]

[COLOR=#FF0000][B][FONT=arial]Công ty cổ phần nhựa An Thịnh[/FONT][/B][/COLOR]

[FONT=arial]Địa chỉ: Tổ 17 - Lâm Du - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội - Viêt Nam[/FONT]

[FONT=arial]Tel: (84.04) 3872 1522 * Fax: (84.04) 3872 1522

[SIZE=5][COLOR=#ff0000]Hotline: [/COLOR][COLOR=#006400][B]0913 235 180[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=arial]Email:[COLOR=#0000ff] [/COLOR][EMAIL="chuthanhnam72@gmail.com"][COLOR=#0000ff]chuthanhnam72@gmail.com[/COLOR][/EMAIL][/FONT][/SIZE]