List Sim Đuôi 79:

Tất cả các sim đồng giá 175K, thuê bao trả sau 94/tháng, gọi nội
mạng miễn phí dưới 10p, 3G ko giới hạn.


Đăng ký đơn giản chỉ cần CMND và Hộ Khẩu photo.

Call nhanh tay để sở hữu ngay số đẹp ^^: 0938.36.72.82 - Thanh Sơn.


09.02.98.41.79
09.06.74.80.79
09.02.94.20.79
09.02.64.40.79
09.02.48.10.79
09.02.83.42.79
09.06.84.30.79
09.02.81.50.79
09.06.74.53.79
09.02.36.42.79
09.06.91.64.79
09.02.31.20.79
09.02.45.81.79
09.02.69.40.79
09.02.76.50.79
09.38.59.82.79
09.32.09.15.79
09.32.64.00.79
09.34.08.41.79
09.38.52.70.79
09.38.18.24.79
09.38.93.58.79
09.34.05.28.79
09.34.07.23.79
09.38.20.34.79
09.38.73.51.79
09.38.35.04.79
09.38.42.56.79
09.38.19.04.79
09.38.68.24.79
09.38.97.41.79
09.32.15.54.79
09.38.14.90.79
09.38.50.83.79
09.38.11.30.79
09.38.69.14.79
09.32.76.41.79
09.38.37.51.79
09.38.53.48.79
09.38.45.32.79
09.38.43.15.79
09.32.18.50.79
09.38.31.60.79
09.38.90.52.79
09.38.05.16.79
09.34.03.63.79
09.38.42.18.79
09.32.05.54.79
09.38.95.82.79
09.32.07.46.79
09.38.41.03.79
09.38.27.50.79
09.34.16.04.79
09.32.04.84.79
09.38.02.52.79
09.32.76.60.79
09.38.65.36.79
09.38.96.54.79
09.38.49.14.79
09.38.81.48.79
09.32.06.43.79
09.32.74.23.79
09.38.65.21.79
09.32.01.43.79
09.32.04.15.79
09.38.92.48.79
09.32.08.45.79
09.32.68.31.79
09.32.01.63.79
09.34.18.00.79
09.32.67.14.79
09.38.70.63.79

Liên Hệ:

Website: khosimmiennam.com
Yahoo: phanthanhson_son@yahoo.com
Call nhanh tay để sở hữu ngay số đẹp ^^: 0938.36.72.82 - Thanh Sơn.