[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/SennheiserPX200IIi/SennheiserPX200IIi.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/SennheiserPX200IIi/SennheiserPX200IIi.jpg[/IMG][/URL]
SENNHEISER Headset for Iphone PX 200 IIi
Tai nghe gồm Microphone cho ĐTDĐ và Iphone
Giá : 2.493.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 1.999.999VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/sennheiserCX200/sennheiserCX200S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/sennheiserCX200/sennheiserCX200S.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe SENNHEISER Headphone CX200 II
Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe Earbud Stereo Headphones
Giá : 669.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 539.999VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/street%20Line/SennheiserCX215/SennheiserCX215S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/street%20Line/SennheiserCX215/SennheiserCX215S.jpg[/IMG][/URL]
SENNHEISER Headphone CX215
Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe In Ear
Giá : 1.052.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 799.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/classic/sennheiserCX400II/Sennheiser%20CX%20400%20II%20black.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/classic/sennheiserCX400II/Sennheiser%20CX%20400%20II%20black.jpg[/IMG][/URL]
SENNHEISER Headphone CX400 II
Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe In Ear
Giá : 1.622.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 1.299.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/EZX60/SennheiserEZX601.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/EZX60/SennheiserEZX601.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe Bluetooth SENNHEISER EZX60
Giá : 1.513.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 1.239.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 1 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/SennheiserHD219/SennheiserHD219-S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/SennheiserHD219/SennheiserHD219-S.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe SENNHEISER Headphone HD219
Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe Closed Headphones
Giá : 1.249.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 999.999VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/Home%20entertainment%20Wired/sennheiser%20HD%20429/Sennheiser%20HD%20429S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/Home%20entertainment%20Wired/sennheiser%20HD%20429/Sennheiser%20HD%20429S.jpg[/IMG][/URL]
SENNHEISER Headphone HD429
Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe Closed Headphones
Giá : 1.659.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 1.359.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/khuyenmai/thang4_2014/GradoSR125i.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/khuyenmai/thang4_2014/GradoSR125i.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe Grado SR125i
Giá : 4.072.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 3.709.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 1 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/khuyenmai/thang4_2014/GradoSR80i.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/khuyenmai/thang4_2014/GradoSR80i.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe Grado SR80i
Giá : 2.820.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 2.569.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 1 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/NuForce/NuforceCube/Nuforce_Cube_S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/NuForce/NuforceCube/Nuforce_Cube_S.jpg[/IMG][/URL]
Loa NuForce Cube
mới tinh trong hộp - new in Box
Bảo hành 1 năm
Giá chỉ có : 2.419.999VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 2.099.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
Vừa có hang
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/mouse/Chuot_Logitech_T630/Chuot_Logitech_T630_S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/mouse/Chuot_Logitech_T630/Chuot_Logitech_T630_S.jpg[/IMG][/URL]
Chuột chạm - cảm ứng không dây Logitech T630
Bảo hành 3 năm
Giá chỉ có : 1.289.999VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 1.200.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/iQube/iQubeV1/iQubeV1_S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/iQube/iQubeV1/iQubeV1_S.jpg[/IMG][/URL]
Headphone Amplifier iQube V1
Bảo hành 1 năm
Giá chỉ có : 11.929.000VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 9.999.999VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
Vừa có hang
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/Nocs/Tainghe_Nuforce_NS200i/Tainghe_Nocs_NS200i_S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/Nocs/Tainghe_Nuforce_NS200i/Tainghe_Nocs_NS200i_S.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe Nocs NS200 Aluminum cho Iphone,Ipad,Ipod...
Có 2 màu: Black (NS200-001) : White (NS200-002)
Bảo hành 1 năm
Giá chỉ có : 1.229.999VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 900.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
Vừa có hàng.
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/Libratone/Loa_Libratone_Live/Loa_Libratone_LiveS1.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/Libratone/Loa_Libratone_Live/Loa_Libratone_LiveS1.jpg[/IMG][/URL]
Loa Libratone Live
Bảo hành 1 năm
Giá chỉ có : 15.959.999VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 13.999.999VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
Đang có hang
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/Tainghe_Sennheiser_PX95/Tainghe_Sennheiser_PX95_S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/Tainghe_Sennheiser_PX95/Tainghe_Sennheiser_PX95_S.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe SENNHEISER Headphone PX 95
Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe Mini Headphones
Giá : 1.599.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 1.299.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/TaingheBluetoothSennheiser-VMX200/TaingheBluetoothSennheiser-VMX200S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/TaingheBluetoothSennheiser-VMX200/TaingheBluetoothSennheiser-VMX200S.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe Bluetooth SENNHEISER VMX 200
Giá : 2.681.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 2.159.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/mouse/Chuot_Logitech_T400/Chuot_Logitech_T400S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/mouse/Chuot_Logitech_T400/Chuot_Logitech_T400S.jpg[/IMG][/URL]
Chuột không dây Logitech Touch Mouse T400
Bảo hành 3 năm
Giá chỉ có : 709.999VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 650.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
Vừa có hang
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/key/BanPhimLogitechK400r/Banphim_Logitech_K400r_S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/key/BanPhimLogitechK400r/Banphim_Logitech_K400r_S.jpg[/IMG][/URL]
Bàn phím không dây Logitech K400r
mới tinh trong hộp - new in Box
Bảo hành 3 năm
Giá chỉ có :769.000VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 720.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
Vừa có hang
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/SennheiserMM30i/SennheiserMM30i-S1.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/iphone/SennheiserMM30i/SennheiserMM30i-S1.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe SENNHEISER cho iPhone MM30i
Tai nghe gồm Microphone cho ĐTDĐ và Iphone
Giá : 1.187.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 969.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/SennheiserHeadset/sennheiserMM50IPhone/sennheisermm50IphoneS1.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/SennheiserHeadset/sennheiserMM50IPhone/sennheisermm50IphoneS1.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe SENNHEISER MM 50 IP
Tai nghe dành cho điện thoại Smartphone ....Có Microphone
Giá : 1.361.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 999.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/SennheiserMX375/SennheiserMX375S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/SennheiserMX375/SennheiserMX375S.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe SENNHEISER Headphone MX375
Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe Earbud Stereo Headphones
Giá : 569.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 463.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/sennheiserPX200II/Tainghe_Sennheiser_PX200II_S1.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/sennheiser/portable/sennheiserPX200II/Tainghe_Sennheiser_PX200II_S1.jpg[/IMG][/URL]
Tai nghe SENNHEISER Headphone PX200 II
Giá : 1.949.000 VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 1.559.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Vừa có hàng
Bảo hành 2 năm
Xem chi tiết
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/key/Logitech%20K270/Logitech%20K270%20S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/key/Logitech%20K270/Logitech%20K270%20S.jpg[/IMG][/URL]
Bàn phím không dây Logitech K270
mới tinh trong hộp - new in Box
Bảo hành 3 năm
Giá chỉ có : 379.999VND
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 350.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
Vừa có hang
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/mouse/Chuot_cam_ung_Logitech_T650/Chuot_cam_ung_Logitech_T650_S1.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/mouse/Chuot_cam_ung_Logitech_T650/Chuot_cam_ung_Logitech_T650_S1.jpg[/IMG][/URL]
Chuột cảm ứng không dây Logitech Touch Mouse T650
Bảo hành 3 năm
Giá chỉ có : 1.449.999VNĐ
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 1.349.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
Vừa có hang
-------------------------------------------------------------------------------------
[URL="http://loa.com.vn/image/webcam/LogitechWebcamC310/LogitechWebcamC310S.jpg"][IMG]http://loa.com.vn/image/webcam/LogitechWebcamC310/LogitechWebcamC310S.jpg[/IMG][/URL]
Quickcam Logitech C310
Bảo hành 2 năm
Giá : 669.999VND
Giá khuyến mại đến hết ngày 20-5-2014 chỉ còn: 620.000VNĐ
Giá đã bao gồm 10% thuế VAT
Xem chi tiết
Vừa có hang
-------------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ Mr.Tú để có giá tốt nhất
SĐT : 01687313364
Gmail : [EMAIL="buitusvhouse@gmail.com"]buitusvhouse@gmail.com[/EMAIL]
Yahoo : [EMAIL="kinhdoanhsvhouse1@yahoo.com"]kinhdoanhsvhouse1@yahoo.com[/EMAIL]
Công ty SVHouse

Địa chỉ 1 : 156 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
Tel: 04 37710132 - 04 37710151
Yahoo Messenger ID : ilovesvhouse
Email: [EMAIL="loasvhouse@Gmail.com"]loasvhouse@Gmail.com[/EMAIL]
Website : [URL="http://www.Loa.com.vn"]www.Loa.com.vn[/URL]

Địa chỉ 2 : 116 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08 38320827 - 0968 098 415 - 0968 098 412
Yahoo Messenger : iloveloasvhouse
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ bẩy.Sáng từ 8h30 đến 12h.Chiều từ 1h30 đến 6h00".
Chủ nhật từ 9h-12h.Chiều từ 2h đến 4h30


Showroom SVHouse.vn & SenShop.vn
Địa chỉ 3 : B2-R4-19 (Tòa nhà R4, tầng hầm B2, gian hàng số 19,Phố Điện Máy) tại trung tâm thương mại Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 62620298 - 04 62620299
Yahoo Messenger ID : svhouseroyalcity

Địa chỉ 4 : Gian hàng số 14 đường Tương Lai, tầng B1,(tòa nhà T10) khu TTTM Vincom Mega Mall - Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 04 32002509 - 04 32002508
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến Chủ Nhật. Từ 9h30 sáng đến 10h00 tối


Showroom SVHouse - Sennheiser concept store
Địa chỉ 5 : Gian hàng số B1-23 , Tầng B1 ,Tòa Nhà Vincom Center A , số 171 Đường Đồng Khởi,Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.
Tel: 08 39369160 - 0938015050
Yahoo Messenger ID : svhousevincom
Email: [EMAIL="loasvhouse@Gmail.com"]loasvhouse@Gmail.com[/EMAIL]
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến Chủ Nhật. Từ 9h00 sáng đến 9h30 tối


SenShop.com.vn
Địa chỉ 6 : 23H Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 04 37475407 - 04 37475660
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến Chủ Nhật. Từ 9h00 sáng đến 8h00 tối