[color=#0000cc]- Chỉ học tiếng Anh trên lớp chắc chắn không đủ. Bạn hãy tự học thêm và khuyến khích người thân của mình tự học. [/color]- [url=http://www.baiviet.net/VocMsg.aspx?type=1][b][color=#ff0000]Baiviet.net[/color][/b][/url][color=#0000cc] là website học tiếng Anh chất lượng tại Việt Nam, là công cụ rất tốt cho việc tự học và luyện tập thêm tiếng Anh ở mọi trình độ , lứa tuổi [img]http://www.baiviet.net/Files/2310420/513112231_57335.jpg[/img] - Hãy tìm mọi cách để rút ngắn thời gian học vì thời gian là thứ quý báu nhất bạn có. Hãy luôn luôn mong muốn tìm ra cách thức, và sẵn sàng vứt bỏ những cách thức vốn đã chưa từng dẫn mình đến đâu. Luyện nghe cũng là một tiến trình học Anh ngữ, đừng lầm tưởng nó là tiến trình độc lập. Nghe mà học được mới là quý, còn nghe mà chỉ đoán, không chú tâm chỉ làm mất thời gian của bạn mà thôi. Hãy tìm hiểu phương pháp luyện nghe trên trang [url=http://www.baiviet.net/VocMsg.aspx?type=1][b][color=#ff0000]Baiviet.net[/color][/b][/url][color=#0000cc] [/color]này. >>>.CLICH HERE [/color][url=http://www.baiviet.net/hoctienganh.aspx?f=danhmuc][b][color=#ff0000]http://www.baiviet.net/hoctienganh.aspx?f=danhmuc[/color][/b][/url] [color=#0000cc]- Hơn cả một trang luyện nghe tiếng Anh, trang [url=http://www.baiviet.net/VocMsg.aspx?type=1][b][color=#ff0000]Baiviet.net[/color][/b][/url][color=#0000cc] [/color]cung cấp cho bạn rất nguồn tài nguyên học tiếng Anh: các bài trắc nghiệm theo trình độ khác nhau, học tiếng Anh qua các đoạn clip, luyện thi IELTS và rất nhiều thức khác [/color][url=http://www.baiviet.net/hoctienganh.aspx?f=danhmuc][b][color=#ff0000]http://www.baiviet.net/hoctienganh.aspx?f=danhmuc[/color][/b][/url]