[COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][COLOR=#0000CD][FONT=arial]Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế [/FONT][/COLOR][/CENTER][FONT=arial]Nhằm đáp ứng công tác [COLOR=#FF0000][FONT=Arial]kế toán thuế[/FONT][/COLOR] đơn vị chúng tôi xin trân trong giới thiệu cuốn [COLOR=#006400][FONT=Arial]Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế[/FONT][/COLOR] do nhà xuất bản tài chính phát hành. Cuốn [COLOR=#800080][FONT=Arial]Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế[/FONT][/COLOR] giúp các cá nhân đơn vị thực hiện tốt công tác ngiệp vụ kế toán thuế
[/FONT][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/huong-dan-thuc-hanh-thua-va-ke-toan-thue2013-220x275-220x275.jpg[/IMG][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/huong-dan-thuc-hanh-thua-va-ke-toan-thue2013-220x275-220x275.jpg[/IMG]
[FONT=arial][FONT=Arial]Trong những năm vừa qua công tác kế toán thuế có những thay đổi, các văn bản pháp luật về tài chính, thuế có nhiều bổ sung, sửa đổi liên quan chặt chẽ đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đặc biệt là Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.[/FONT][/FONT]

Trên cơ sở chuẩn mực kế toán NCB tài chính phát hành cuốn [SIZE=3][COLOR=#000000]Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế [/COLOR][/SIZE][FONT=arial], các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt pháp luật hiện hành về các loại thuế và kế toán thuế chi tiết theo 2 loại: Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Nhà xuất bản Tài chính xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "[/FONT][B]Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế[/B][FONT=arial]" do TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó vụ trưởng Vụ CĐKT và Kiểm toán, Bộ Tài chính và TS. Nguyễn Tuấn Phương - Trưởng khoa sau đại học, Học viện tài chính biên soạn.[/FONT]
[FONT=arial]
[FONT=Arial]Cuốn sách [/FONT][/FONT][SIZE=3][COLOR=#000000]Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế [/COLOR][/SIZE][FONT=arial] là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người khác quan tâm đến kế toán. Nó bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về từng loại thuế và kế toán thuế chi tiết theo 2 loại: Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC (sau đây trong cuốn sách này gọi tắt là doanh nghiệp lớn) và doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (sau đây trong cuốn sách này gọi tắt là doanh nghiệp nhỏ và vừa).[/FONT]
[FONT=arial][FONT=Arial]Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, song vì thời gian có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định, các tác giả mong nhận được và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của bạn đọc.[/FONT]

[FONT=Arial]Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng quý cơ quan và bạn đọc ! [/FONT][/FONT]
[COLOR=#0000CD][FONT=arial]Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế [/FONT][/COLOR]
[FONT=arial]Đăt mua: [COLOR=#FF0000][FONT=Arial]093 446 8687 - 092 262 8485 ( giao hàng tại nhà )[/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=arial]CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI[/FONT]

[FONT=arial]ĐC:204- ngõ 313- Lạc long Quân - Hà Nội [/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[B]Các sách cùng loại (56) [/B][B][COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][TABLE="class: list, width: 585"]
[TR]
[TD][URL="http://vienruabatsomat.com/che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-2012-moi-nhat-nam-2012.html"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/che%20do%20ke%20toan%20doanh%20nghiep-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-2012-moi-nhat-nam-2012.html"]Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012, mới nhất năm 2012[/URL]
[COLOR=#990000]325,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-2012-moi-nhat-nam-2012.html"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=181"] [/URL]
[/TD]
[TD="width: 25%, align: center"][URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=195"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-tai-chinh-220x275-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=195"]sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2012, chế độ kế toán sữa đổi bổ sung mới nhất, năm 2012[/URL]
[COLOR=#990000]325,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=195"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=195"] [/URL]
[/TD]
[TD="width: 25%, align: center"][URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=204"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/HUONG-DAN-HACH-TOAN-KE-TOAN-DOANH-NGHIEP-2012-220x275-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=204"]Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất[/URL]
[COLOR=#990000]325,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=204"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=204"] [/URL] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]
[/B]