[h=1]Vay tiền có nhanh trong ngày lãi suất thấp - MISS NGÂN: 0925.427.443[/h][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times][B][COLOR=red]VAY TIỀN NHANH NHẤT TRONG NGÀY- KHÔNG CẦN CHỨNG MINH THU NHẬP[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[B]
[CENTER][COLOR=green][FONT=Times][I][B][B][COLOR=blue]
[/COLOR][/B][/B][B][B][COLOR=blue]MISS NGÂN: 0925.427.443 - 0934.175.793[/COLOR][/B][/B]
[B][B][COLOR=blue]MR HIẾU: 0925.203.586[/COLOR][/B][/B]
[/I][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[COLOR=#000000][FONT=Times][B]
[CENTER][B][COLOR=#FF00FF]VAY TIỀN KHÔNG CẦN THẾ CHẤP[/COLOR][/B]

[B]CẦM CAVET XE- KHÔNG CẦN GIỮ XE ([COLOR=blue]CHỈ GIỮ CAVET XE[/COLOR])[/B]

[B][COLOR=purple]VAY NÓNG- VAY TƯ NHÂN - VAY VỐN NGÂN HÀNG[/COLOR][/B]

[B][COLOR=red]NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ[/COLOR][/B][/CENTER]
[/B][/FONT][/COLOR]


[B][U][COLOR=blue]1/ Vay Ngân Hàng không cần Chứng minh Thu Nhập:[/COLOR][/U]

- Chứng Minh Nhân Dân

- Hộ Khẩu

- Hóa đơn Điện hoặc Nước hoặc Điện thoại Bàn hoặc Internet... (nếu có)

*** Lưu ý : [I][COLOR=purple][B]- Hộ Khẩu Tỉnh vẫn Vay được[/B][/COLOR]

[I][B][COLOR=blue]- Có Hợp Đồng Lao Động được Ưu Đãi lãi suất[/COLOR][/B][B][U][COLOR=blue]2/ Cầm Cavet Xe - Không cần giữ Xe ( CHỈ GIỮ CAVET XE):[/COLOR][/U]

- Xe Chính Chủ

- Biển số Thành phố Hồ Chí Minh[B][COLOR=blue][U]3/ Vay Tín Chấp:[/U][/COLOR]

- Chứng Minh Nhân Dân

- Hộ Khẩu hay KT3

- Hóa đơn Điện/ Nước/ Điện thoại Bàn/ Internet...

- Hợp đồng Lao Động

- Xác nhận Lương hay Sao kê 3 Tháng lương gần nhất


[B][U][COLOR=blue]4/ Vay Thế Chấp- Vay Nóng, Vay Tư Nhân:[/COLOR][/U]

- Nhận tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh

- Lãi suất thấp 2.5%-3.5%

- Phí Cạnh Tranh

- Hỗ trợ Phương Án Vay Vốn Ngân Hàng từ A->Z


[COLOR=#FF00FF][B][I]Quý Khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ:[/I][/B][/COLOR]

[CENTER][COLOR=red]MISS NGÂN: 0925.427.443- 0934.175.793[/COLOR]

[COLOR=red]MR HIẾU: 0925.203.586[/COLOR][/CENTER]
[/B][/B][/B][/I][/I][/B][/B]