Bán nhanh vài em

0994 888881===đã bán

0994 888882===đã bán

0994 88 39 88==1T2

0993 67 67 88==1T2

099 39 39 779==3T

0994 888 678 ==2T

0996 79 95 79==1T2

01277 115 115==2T5


Thuê bao trã sau còn 3==>4 tháng chuyễn sang trã trước

0919 83 0919===1T5

0919 53 0919===1T5

0919 897 978===1T5

09 1368 79 78===1T

LH 0993 977 779__086678 0000 gặp Dũng