mìh đang tìm mua 1 sim mobi dạng kép AA BB CC bác nào có show hàng cái nhé . tks mọi ng đã đọc tin