Sanyo xacti
camera 6.0 ( nội suy 10.0 ) màn hình 3 inch to rõ, pin đã chai, ko có pk, chỉ có máy + pin, ko thẻ nhớ
Giá: 400kAi cần liên hệ:
Mr. Tin
Yahoo: tin10289
Phone: 0123456.3337 or 09095.10289
Add: 116/22 Huỳnh Văn Nghệ F15 Q. Tân Bình