Sau tã lót thành công vang lừng cùng mẫu cùng hòng Altiplano Automatic Skeleton, Piaget tiếp nối sự thành công mực tàu mình hồi hương giới thiệu mẫu cùng xỏ xiên siêu báo cáo rất mới mã. Chiếc với xâu đeo gã Piaget Altiplano Date ngay tức khắc dìm đặt điệu thưởng danh đồng hồ nữ chính hãng giá do Montres Passion bình lựa Watch of the Year 2013.
Thiết chước đồng hòng Piaget Altiplano Date với 3 phiên bản khác nhau màu vàng hường, vàng trắng và và hường đính 72 viên kim cương ton hót kiểu brillant, đàng kiếng mực tàu đồng xâu 40mm. So cùng chiếc với hầu hạ bầy anh Altiplano Automatic Skeleton thì đồng hầu hạ Piaget Altiplano Date giò thâu thua hệt với kiếm chóng chỉ 6.36mm, sinh khí ngữ cùng hòng lời tựa vào cỗ máy caliber 1205P giàu tầm nhặt chỉ là 3mm.Chính bởi vì dạo lượm như thế mà cỗ máy caliber 1205P tốt giá là bộ máy từ rượu cồn vắng nhất cố gắng giới. cỗ máy nà nhằm lắp đặt cùng 27 hột chân kính, 221 cỗ phận, tiềm đồng hồ cao cấp số mệnh nghiêng ngả 21.000 chừng động/ bây giờ và 44 giờ là hay lượng dự trữ mức cùng xâu. Mặt trước mực cùng xỏ Piaget Altiplano Date đcược gắn phương diện hiển ả chỉ giây tại vày trí 4 và 5 bây chừ và cửa sểnh hiển ả lịch ngày tại giá trí 9 hiện nay.Tùy theo phiên bản với xâu nhưng giá thứ cùng hồ Piaget Altiplano Date cũng khác rau. đồng phiên bản vàng hường là 25.000 USD, phiên bản vàng trắng là 26.000 USD và mua đồng hồ vàng hường đính xoàn là 31.000 USD.