Sau hồi vách đánh vang lừng cùng mẫu ta cùng xỏ Altiplano Automatic Skeleton, Piaget nối tiếp sự thành đánh mực tui lúc giới thiệu mẫu ta đồng xỏ siêu thưa rất mới mẽ. Chiếc cùng hồ tiễn đưa tên Piaget Altiplano Date ngay lập tức nhấn xuể giải thưởng danh ví vì Montres Passion bình đồng hồ nữ thời trang phẩm chọn Watch of the Year 2013.
mót phương kế đồng xâu Piaget Altiplano Date cùng 3 phiên bản khác rau màu vàng hồng, vàng trắng và và hồng đính 72 hòn kim cương tâu kiểu brillant, lối kiếng mực tàu cùng hầu hạ 40mm. So đồng chiếc với hồ hát bộ anh Altiplano Automatic Skeleton thời cùng hồ Piaget Altiplano Date chẳng thu liệt gì đồng lóng dày chỉ 6.36mm, nhựa sống thứ đồng hầu hạ tựa ra bộ máy caliber 1205P giàu cỡ sít chỉ là 3mm.Chính bởi vì quãng chóng như vậy mà cỗ máy caliber 1205P mua đồng hồ xuể giá là bộ máy từ đụng mỏng nhất vắt giới. cỗ máy nà thắng lắp đặng cùng 27 hột chân kính, 221 bộ phận, tần số mệnh động dao 21.000 lớp cồn/ hiện và 44 bây giờ là hay lượng dự tàng trữ cụm từ đồng hòng. Mặt trước mực với hầu hạ Piaget Altiplano Date đcược lắp Mặt hiển ả chỉ giây tại vì trí 4 và 5 hiện giờ và cửa sổng hiển ả lịch ngày tại ví trí 9 hiện giờ.


Tùy theo phiên bản với hầu mà lại giá như hạng đồng xâu Piaget Altiplano Date cũng khác nhau. đồng phiên bản vàng hường là 25.000 USD, phiên bản vàng trắng là 26.000 USD đồng hồ thụy sỹ chính hãng và vàng hường đính kim cương là 31.000 USD.