CH
ƯƠNG TRÌNH MIN PHÍ
:29_002:
M
i chi tiết xin liên h: Mr Cương
Yahoo: trancuong8283
ĐT:
0986.033.069
V
sinh laptop min phí:

Laptop Ph
ương Tín m chương trình v sinh laptop min phí
Đ
i tượng: Cho tc c mi ngườiT
ư vn cách chn mua laptop:

Đ
chn mua laptop thi trang, cht lượng bn, giá hp lý s dng tt cho công vic ca bn. Chúng tôi s tư vn cho bn cách chn mt laptop bn như ý.
Đ
a dim:
648/19 CMT8, P.11, Q.3, TPHCM.
i din Công viên Lê Th Riêng)
Th
i gian: t 9h-17h mi ngày
Ngày b
t đu: 08/ 6/ 2012
Đ
i tượng: Cho tc c mi người

=====================================


Mi chi tiết xin liên h: Mr Cương
Yahoo: trancuong8283
ĐT:
0986.033.069