[COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][FONT=lucida grande][FONT=Arial][COLOR=#0000CD][B]Dược thư quốc gia Việt Nam 2014[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][FONT=lucida grande] [/FONT][FONT=lucida grande][LEFT][FONT=Arial]Đăt mua: [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial]093 446 8687 - 092 262 8485 [/FONT][/COLOR][FONT=Arial]( Giao hàng nhanh Hà Nôi, Sài Gòn )[/FONT][/LEFT][FONT=Arial][COLOR=#0000CD]
[/COLOR][/FONT][/FONT][/CENTER][FONT=lucida grande][CENTER] [/FONT][/CENTER][FONT=lucida grande][COLOR=#008000][FONT=Arial][B][I]Sử dụng thuốc một cách hợp lý, an toàn và hiệu quả cho người bệnh là một trong hai mục tiêu cơ bản của Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/06/1996. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn thuốc và chủng loại thuốc ở Việt Nam ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Vì vậy, việc hướng dẫn cho cán bộ y tế biết sử dụng thuốc hợp lý, tránh những hậu quả cũng như tác hại do thuốc và sử dụng thuốc không đúng gây nên là điều hết sức cần thiết và cấp bách[/I][/B][/FONT][/COLOR][/FONT]

[URL="http://vienruabatsomat.com/sach-y-duoc-moi-nhat"]Dược thư quốc gia Việt Nam ( mới nhất 2013)[/URL]
[FONT=lucida grande] [/FONT]
[FONT=lucida grande][B]dược thư quốc gia Việt Nam[/B] là tài liệu chính thức của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu qủa. Cuốn sách đã được đông đảo cán bộ y tế trong cả nước sử dụng và hoan nghênh.
Cuốn [B]Dược thư quốc gia Việt Nam[/B] có nội dung:
- Tổng hợp các cuốn dược thư đã xuất bản trước
- Có bổ sung với 600 chuyên luận[/FONT]
[FONT=lucida grande][I][IMG]http://taygi.com/image/data/029/duoc%20thu%20quoc%20gia%20viet%20nam.png[/IMG][/I][/FONT]
[FONT=lucida grande][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][B][I]sách dược thư quốc gia việt nam mới nhất[/I][/B][/COLOR][/FONT][/FONT]
[FONT=lucida grande][COLOR=#0000FF][FONT=Arial][B][I]giá bán 600.000 đồng/cuốn[/I][/B][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=lucida grande][I]Trong 4 năm qua, với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Thụy Ðiển (Sida), Bộ Y tế đã biên soạn cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam. Tham gia xây dựng cuốn sách có sự đóng góp tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia về y và dược. Cuốn sách đã được biên soạn kỹ lưỡng theo một quy trình khoa học, chặt chẽ và đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế nghiệm thu.[/I][/FONT]
[FONT=lucida grande][B][COLOR=#0000CD][I]Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Ðồng thời, đây cũng là cuốn sách cung cấp những thông tin quan trọng, chính xác, trung thực về thuốc, để các thầy thuốc tra cứu, cân nhắc trước khi quyết định kê đơn và chỉ định dùng thuốc cho mỗi người bệnh cụ thể.[/I][/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=lucida grande][URL="http://vienruabatsomat.com/sach-y-duoc-moi-nhat"]Dược thư quốc gia Việt Nam ( mới nhất 2013)[/URL][/FONT]
[FONT=lucida grande][FONT=Arial]Đăt mua: [/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial]093 446 8687 - 092 262 8485 [/FONT][/COLOR][FONT=Arial]( Giao hàng nhanh Hà Nôi, Sài Gòn )[/FONT][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[B]Các sách cùng loại (7) [/B][B][COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][TABLE="class: list, width: 585"]
[TR]
[TD][URL="http://vienruabatsomat.com/vidal-viet-nam-nam-2012-moi-nhat.html"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/99/S-VIDAL-viet-nam.2012-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/vidal-viet-nam-nam-2012-moi-nhat.html"]Vidal việt nam năm 2012, mới nhất[/URL]
[COLOR=#990000]650,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/vidal-viet-nam-nam-2012-moi-nhat.html"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=333"] [/URL]
[/TD]
[TD="width: 25%, align: center"][URL="http://vienruabatsomat.com/Vidal%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%202013%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/VIDAL2013-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/Vidal%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%202013%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t"]Vidal Việt Nam 2013 mới nhất[/URL]
[COLOR=#990000]600,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/Vidal%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%202013%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=496"] [/URL]
[/TD]
[TD="width: 25%, align: center"][URL="http://vienruabatsomat.com/Ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20kh%C3%A1m%20ch%E1%BB%AFa%20b%E1%BB%87nh"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/quanlykhamchuabenh-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/Ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20kh%C3%A1m%20ch%E1%BB%AFa%20b%E1%BB%87nh"]Chế độ chính sách quản lý khám chữa bệnh, những văn bản pháp luật mới nhất trong ngành y tế[/URL]
[COLOR=#990000]325,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/Ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20kh%C3%A1m%20ch%E1%BB%AFa%20b%E1%BB%87nh"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=497"] [/URL][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]
[/B]