kìm cắt sim iphone 5 giá 40k mua buôn giá 30k
kìm cắt sim iphone 4 giá 36k mua buôn giá 26k
Hình ảnh các pro click chữ ký nhé giá cực shock.chỉ riêng ae ssc mua kìm bán và cắt cho khách mua lẻ giảm 3k 1 kìm