Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực của sự phát triển kinh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con người … Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia từ trước đến nay. Hiện nay ,nhiều bộ phân người lao động thích ra nước ngoài làm việc vì đây là môi trường mang lại thu nhập cao. Nhưng không biết rằng môi trường làm việc trong nước cũng rất hấp dẫn

- Thị trường lao động Việt Nam tiếp tục được phát triển theo hướng hiện đại hóa và định hướng thị trường; khung khổ luật pháp, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện; các kết quả trên thị trường lao động được cải thiện như chất lượng cung tăng lên, cơ cấu cầu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây, năng suất lao động và tính cạnh tranh của lực lượng lao động tăng lên.
- Trong những năm gần đây Việt Nam đang phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tại các địa phương. Người lao động có thể làm việc ngay tại địa phương mà không phải đi các vùng khác hay xuất nhập khẩu lao động nước ngoài. Nó góp phần phát triển và sử dụng nguồn lao động của từng vùng
- Việt Nam là môi trường đâu tư lý tưởng của nhiều dự án từ nước ngoài. Làm việc tại Viêt Nam lao động vẫn có nguồn thu nhập cao và tiếp thu được kinh nghiệm cũng như khoa học kĩ thuât của nhiều nước tiên tiến trên thế giới
Từ những thực tế trên người lao động cần phải biết lựa chọn môi trường làm việc thế nào cho phù hợp để mang lại lợi ích cho bản thân. Góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước
+ việc làm tại Thanh Hóa
++++++++++++++++++++++
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH & CUNG ỨNG NHÂN LỰC PHẠM GIA
Địa chỉ: 105 Dương Đình Nghệ - TP.Thanh Hóa
Điện thoại: 0373.942.848 - 01684.816.616 - 0976988.420
Email: phamgiaVIC@gmail.com
web: http://phamgia.edu.vn/