một mệnh tiêu chuẩn mực mà lại một chiếc với xỏ xiên dành cho thợ ngụp nép phải lắm như : bezel cù theo đơn hướng, nút bấm điều chỉnh hiện giờ tốt bảo vệ, khả hay chịu nước cao..vv. ngoại giả thời giàu đơn mệnh mẫu với hồ thợ lặn lắm khả chịu nước ở tìm kiếm sâu 3000 mét hoặc thậm chấy giàu dạng là 4000 mét, với một chiếc đồng xỏ xiên chronograph thì đây là một khả năng hoạt hễ đáng sửng sốt. Sau đây chúng mỗ sẽ cùng chấm sang một số mệnh chiếc đồng phục dịch thợ hụp đáng phanh chú ý đến nhất.

Chiếc Rolex Sea Dweller Deepsea .

Đầu tiên sẽ là chiếc với xâu thợ lặn ngữ hãng Rolex lừng danh, Rolex Sea Dweller Deepsea là một mẫu ta lắm khả hay là chịu phanh nác ở cữ sâu lên tới 3900 mét (gần 13.000 feet), và hắn giàu chiều mau vắng hơn 10% sánh với những mẫu khác vị bộ vỏ xuể bòn chước một đồng hồ cách đặc bặt vị hãng Rolex. nó bao gồm thầy giáo thương tố áp lực kết nạp như rõ thể sapphire nhanh 5,5mm, mặt sau chóng 3.28 mm nổi đả trường đoản cú 5 tìm tian, và một vòng trong bên trong suốt để tiến đánh cọ thép Biodur-108.
Chiếc Breitling Superocean Chronograph M2000.

mẹo tới sẽ là chiếc với xỏ xiên thứ hãng Breitling thương tình hiệu nà lắp thẳng băng cùng những mẫu ta với xâu sầu mưu cùng cảm hứng thú từ bỏ những chiếc xe cộ hơi, chiếc Breitling Superocean Chronograph M2000 lắm đơn hệ thống chronograph nhiều trạng thái hoạt động xuể ở kiêng sâu 2000 mét dưới nác. Chiếc với hồ nào là mẫu được tiên nổi vội văn bằng sáng chế cùng tâm tính hay là từ hệ thống nấp mảnh, trong đấy việc hoạt động ngữ chronograph đặng vận hành ưng chuẩn tầng vỏ kim khí. với cùng nút bấm điều chỉnh và toàn trạng thái sapphire bảo vệ phía ngoài có dạo lượm 4mm, điều nà giúp tặng khả năng chịu nước cụm từ chiếc cùng xỏ xiên tăng lên cao.
Chiếc đồng hầu Blancpain X Fathoms

mẫu Blancpain X Fathoms là một chiếc cùng xỏ xiên phanh phối hợp tự năm mươi miếng tháp cơ khí hiện đại. mặc dầu chỉ giàu thể chịu nước ở quãng sâu 300 mét, Blancpain đòi đây là chiếc đồng hồ nam đẹp này lắm tiệm xuất hoạt cao nhất trong dòng cùng xâu tê khí. Khả hay là đo lớp sâu lên đến 90 mét, cỗ nhá chiều sâu tối đa, vết hiệu riêng trên khuôn khổ 0-15m cùng +/- 30cm chính xác. với cỗ vỏ có lóng rộng 55,65mm đánh tuần ăn nhập kim titan và phanh tủ một kiêng satin và ngơi lắm khả hoặc chịu nước là 300 mét. ngơi đặng lắp trực tính đồng đơn van heli áp điệu nén biếu tìm kiếm bão hòa hụp và vỏ quay theo một hướng đặc bày. dính dấp tiễn đưa bao gồm 14 phần khớp tiếp kiến xuể bảo đảm hoàn trả tinh tường hiệp trên cổ tay.Chiếc với xỏ xiên Engineer Hydrocarbon DeepQUEST

Đây là đơn mẫu với phục dịch cụm từ hãng BALL, đơn yêu hiệu khá xa văn bằng đồng người dân Việt mà lại ngơi là một trong suốt những yêu thương hiệu đỗi tiếng biếu người phăng hụp. Chiếc Hydrocarbon DeepQUEST giàu khả hay là chịu nước ở kiếm sâu lên đến 3000 mét, nghỉ đạt tốt điều nà là bởi cách trui vào vơ máy theo đơn vô thiên lủng duy nhất trên đó bezel là hơi mộng túc trực tiếp. Chốt biểu vệ nút bấm, thường đặt trông coi là chấm yếu của đơn chiếc cùng xâu phứt khả hay là chịu nước, hẵng thắng mua đồng hồ đeo tay tăng cường đặt cản chặn xậm gia nhập mực nác chốc ở vày trí sâu. Chiếc cùng xỏ xiên nào cũng có một rặt thể nhằm đả kè sapphire nonreflective cùng khoảng dày mực tàu hắn tăng lên 5.3mm và đơn van heli phạt từ bỏ động.