Sim mới nguyên kít
call: 0916.343.343
0964.19.59.99=3tr
0965.49.79.99=2t8
0964.024.999=2t6
Giá 3 sim =7t5