Sở NN&PTNT Khánh Hòa cho biết, do thời tiết thuận lợi nên sản lượng muối sản xuất từ đầu năm đến nay đạt 25.892 tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng sản xuất của hợp tác xã (HTX) là 2.853 tấn; doanh nghiệp (DN) 18.739 tấn và diêm dân 4.300 tấn. Với sản lượng trên, sản lượng muối thực phẩm là 19.135 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ, sản lượng muối chế biến 6.767 tấn, bằng 62% so với cùng kỳ. Lượng muối tiêu tai game tank90 cho dien thoai thụ từ đầu năm đến nay đạt 17.354 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ, trong đó HTX 2.663 tấn, DN 12.691 tấn và diêm dân 2.000 tấn. Do sản lượng tăng, nhiều vùng muối được mùa, giá cước vận chuyển đường bộ tăng nên muối khó tiêu thụ, hiện tồn kho hơn 8.500 tấn tải kakaotalk, trong đó DN hơn 6.000 tấn, diêm dân 2.300 tấn.
HÀ LÊ