[B]Công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX[/B]
[B][I]TVK Depot - Đường K9 – Đình Vũ – Hải An – Hải Phòng[/I][/B]
[B][U]Chuyên cung cấp mua bán,sửa chữa,cho thuê, sản xuất các lọai Container[/U][/B]

[B]1. [I]Container văn phòng 40’ với đầy đủ trang thiết bị văn phòng,nhà ở,phòng bảo vệ[/I][/B]
[B]*[/B]Giải pháp tối ưu cho các công trình với đầy đủ thiết bị dùng làm văn phòng,nhà ở,phòng bảo vệ di động
[B]*[/B]Được làm bằng Container chất lượng tốt
-Sàn Container bằng gỗ trải Simili PVC
-Trần và tường làm bằng khung gỗ,ngoài ốp Okan dày 9mm,khoảng cách giữa 2 xương gỗ là 60cm
-02 cửa đi 01 cánh: cao 02m,rộng 0.8m phía dưới bịt kín bằng tôn sóng dày 2.2mm phía trên chắn kính chết và có khung chống trộm,01 ổ khóa tay ngang
-04 cửa sổ bằng sắt: cao 1m,rộng 0.8m,loại cửa trượt 02 cánh có khung sắt phòng trộm
-Toàn bộ khung ngoài cửa các loại đều làm bằng sắt V (40mm x 40mm x 4mm)
-04 hộp đèn đôi 1.2m, 02 ổ cắm điện thoại, 04 ổ cắm điện đôi, 02 công tắc đèn, 02 công tắc quạt hút
-02 attomat máy lạnh 20A, 01 attomat tổng bên ngoài 30A
-02 quạt hút
-Điều hòa: 02 điều hòa 12000BTU hiệu Nagakawa (bảo hành 12 tháng)
-01 lớp sơn chống rỉ và 01 lớp sơn do khách hàng lựa chọn.
[B]2[I]. Container văn phòng 20 feet...[/I][/B]
[B]3[I]. Container 20 feet DC [/I]( KT: R:2,44m x C:2,6m x D:06,06m = 33m+[SUP]3[/SUP]) [/B]
[B]4[I]. Container 40 feet DC [/I]([/B] [B]KT: R:2,44m x C:2,6m x D:12,12m = 80m[SUP]3[/SUP])[/B]
[B]5[I]. Container 40 feet HC…[/I][/B]
[B]6. [I]Container lạnh…[/I][/B]
[B]7. [I]Sửa chữa các loại Cont tai nạn theo tiêu chuẩn….[/I][/B]
[B]*[U]Mọi chi tiết xin liên hệ[/U]:[/B] [B]Miss Hương[/B]
· [B][U]HOTLINE[/U]:01654 825 740[/B]
· [B][U]E-mail[/U]: [email]anhhuongktvt@gmail.com[/email][/B]
[B]Quý khách sẽ thực sự hài lòng về chất lượng và giá cả !!![/B][B]Công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX[/B]
[B][I]TVK Depot - Đường K9 – Đình Vũ – Hải An – Hải Phòng[/I][/B]
[B][U]Chuyên cung cấp mua bán,sửa chữa,cho thuê, sản xuất các lọai Container[/U][/B]

[B]1. [I]Container văn phòng 40’ với đầy đủ trang thiết bị văn phòng,nhà ở,phòng bảo vệ[/I][/B]
[B]*[/B]Giải pháp tối ưu cho các công trình với đầy đủ thiết bị dùng làm văn phòng,nhà ở,phòng bảo vệ di động
[B]*[/B]Được làm bằng Container chất lượng tốt
-Sàn Container bằng gỗ trải Simili PVC
-Trần và tường làm bằng khung gỗ,ngoài ốp Okan dày 9mm,khoảng cách giữa 2 xương gỗ là 60cm
-02 cửa đi 01 cánh: cao 02m,rộng 0.8m phía dưới bịt kín bằng tôn sóng dày 2.2mm phía trên chắn kính chết và có khung chống trộm,01 ổ khóa tay ngang
-04 cửa sổ bằng sắt: cao 1m,rộng 0.8m,loại cửa trượt 02 cánh có khung sắt phòng trộm
-Toàn bộ khung ngoài cửa các loại đều làm bằng sắt V (40mm x 40mm x 4mm)
-04 hộp đèn đôi 1.2m, 02 ổ cắm điện thoại, 04 ổ cắm điện đôi, 02 công tắc đèn, 02 công tắc quạt hút
-02 attomat máy lạnh 20A, 01 attomat tổng bên ngoài 30A
-02 quạt hút
-Điều hòa: 02 điều hòa 12000BTU hiệu Nagakawa (bảo hành 12 tháng)
-01 lớp sơn chống rỉ và 01 lớp sơn do khách hàng lựa chọn.
[B]2[I]. Container văn phòng 20 feet...[/I][/B]
[B]3[I]. Container 20 feet DC [/I]( KT: R:2,44m x C:2,6m x D:06,06m = 33m+[SUP]3[/SUP]) [/B]
[B]4[I]. Container 40 feet DC [/I]([/B] [B]KT: R:2,44m x C:2,6m x D:12,12m = 80m[SUP]3[/SUP])[/B]
[B]5[I]. Container 40 feet HC…[/I][/B]
[B]6. [I]Container lạnh…[/I][/B]
[B]7. [I]Sửa chữa các loại Cont tai nạn theo tiêu chuẩn….[/I][/B]
[B]*[U]Mọi chi tiết xin liên hệ[/U]:[/B] [B]Miss Hương[/B]
· [B][U]HOTLINE[/U]:01654 825 740[/B]
· [B][U]E-mail[/U]: [email]anhhuongktvt@gmail.com[/email][/B]
[B]Quý khách sẽ thực sự hài lòng về chất lượng và giá cả !!![/B][B]Công ty cổ phần thương mại và sản xuất VINABOX[/B]
[B][I]TVK Depot - Đường K9 – Đình Vũ – Hải An – Hải Phòng[/I][/B]
[B][U]Chuyên cung cấp mua bán,sửa chữa,cho thuê, sản xuất các lọai Container[/U][/B]

[B]1. [I]Container văn phòng 40’ với đầy đủ trang thiết bị văn phòng,nhà ở,phòng bảo vệ[/I][/B]
[B]*[/B]Giải pháp tối ưu cho các công trình với đầy đủ thiết bị dùng làm văn phòng,nhà ở,phòng bảo vệ di động
[B]*[/B]Được làm bằng Container chất lượng tốt
-Sàn Container bằng gỗ trải Simili PVC
-Trần và tường làm bằng khung gỗ,ngoài ốp Okan dày 9mm,khoảng cách giữa 2 xương gỗ là 60cm
-02 cửa đi 01 cánh: cao 02m,rộng 0.8m phía dưới bịt kín bằng tôn sóng dày 2.2mm phía trên chắn kính chết và có khung chống trộm,01 ổ khóa tay ngang
-04 cửa sổ bằng sắt: cao 1m,rộng 0.8m,loại cửa trượt 02 cánh có khung sắt phòng trộm
-Toàn bộ khung ngoài cửa các loại đều làm bằng sắt V (40mm x 40mm x 4mm)
-04 hộp đèn đôi 1.2m, 02 ổ cắm điện thoại, 04 ổ cắm điện đôi, 02 công tắc đèn, 02 công tắc quạt hút
-02 attomat máy lạnh 20A, 01 attomat tổng bên ngoài 30A
-02 quạt hút
-Điều hòa: 02 điều hòa 12000BTU hiệu Nagakawa (bảo hành 12 tháng)
-01 lớp sơn chống rỉ và 01 lớp sơn do khách hàng lựa chọn.
[B]2[I]. Container văn phòng 20 feet...[/I][/B]
[B]3[I]. Container 20 feet DC [/I]( KT: R:2,44m x C:2,6m x D:06,06m = 33m+[SUP]3[/SUP]) [/B]
[B]4[I]. Container 40 feet DC [/I]([/B] [B]KT: R:2,44m x C:2,6m x D:12,12m = 80m[SUP]3[/SUP])[/B]
[B]5[I]. Container 40 feet HC…[/I][/B]
[B]6. [I]Container lạnh…[/I][/B]
[B]7. [I]Sửa chữa các loại Cont tai nạn theo tiêu chuẩn….[/I][/B]
[B]*[U]Mọi chi tiết xin liên hệ[/U]:[/B] [B]Miss Hương[/B]
· [B][U]HOTLINE[/U]:01654 825 740[/B]
· [B][U]E-mail[/U]: [email]anhhuongktvt@gmail.com[/email][/B]
[B]Quý khách sẽ thực sự hài lòng về chất lượng và giá cả !!![/B]