TƯ VẤN THĂNG LONG hướng dẫn doanh nghiệp thành lập chi nhánh công ty tại THANH HÓA trọn gói, thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại THANH HÓA đại diện doanh nghiệp thành lập chi nhánh tại THANH HÓA.I.Hướng dẫn hồ sơ thành lập chi nhánh
1. Thông báo lập Chi nhánh hoặc Thông báo lập Văn phòng đại diện
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của:
2.1- Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1TV.
2.2- Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2TV trở lên.
2.3- Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần.
3. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
5. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (trường hợp chi nhánh thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề);
6. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp
7. Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần

II. Hồ sơ Đăng ký hoạt động Chi nhánh, của doanh nghiệp THANH HÓA bao gồm:
- Thông báo thành lập chi nhánh
- Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh
- Quyết định về việc thành lập chi nhánh
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao điều lệ công ty trong trường hợp trụ sở chi nhánh được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh


Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

************************************************** ********
Công Ty Tư Vấn Thăng Long
Địa chỉ: Số nhà 11/44 Đường Lê Hoàn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa – Thanh Hóa
Hotline: 0977.440.318
Email: tuvanthanglong86@gmail.com
Website: Tư vấn thăng long