(PetroTimes) - 9h sáng 20/5, tại Hà Nội, kỳ họp thứ 7 tai game candy crush saga, Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc để thông qua các dự án luật, nghị quyết; nghe Chính phủ báo cáo về tình hình và các biện pháp ứng phó với sự cố Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vi phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 7 cũng sẽ bàn bạc, điều chỉnh một số nội dung về việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để xem xét, thông qua 11 dự án luật (gồm Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật đầu tư công, Luật hải quan (sửa đổi), Luật phá sản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm tai ola y tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật hôn nhân và gia đình, Luật xây dựng (sửa đổi), Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật công chứng (sửa đổi), Luật sửa đổi khoản 2 điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam; 3 nghị quyết (Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức candy crush saga mien phi vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town) và cho ý kiến lần đầu đối với 16 dự án luật. Ngoài việc thông qua các luật và bàn thảo về vấn đề Biển Đông, Quốc hội cũng sẽ tổ chức thảo luận ở tổ về các vấn đề sau: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; Báo cáo của Chính phủ về phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; Giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005-2012… H.C.T