Giàn điện trở RT12-6/1B
Giàn điện trở RT12-6/1B

- Dòng sản phẩm: Điện trở điều khiển động cơ dây cuốn.
- Kiểu loại: Thép hợp kim hoặc dây đồng hợp kim.
- Xuất xứ: Trung quốc.

Ứng dụng: Điều khiển động cơ dây cuốn.

Giàn điện trở ZX2
Giàn điện trở ZX2

- Dòng sản phẩm: Điện trở điều khiển động cơ dây cuốn.
- Kiểu loại: Thép hợp kim hoặc dây đồng hợp kim.
- Xuất xứ: Trung quốc.

Ứng dụng: Điều khiển động cơ dây cuốn.