Mua chung cu du an Kim Van Kim Lu – chênh thấp nhất
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: https://www.facebook.com/pages/Chung...2159415?ref=hl
Thông tin thêm: Chung cư dự án Dương Nội Residentials
Căn hộ đang giao dịch:
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh
CT12A 42 16 54,3 11 210
CT12C 23 8 54,3 13 185
CT12C 41 32 54,3 11 210
CT12B 43 40 54,3 11 165
CT12B 39 40 54,3 11 220
CT12B 22 40 54,3 13 205
CT12B 40 40 54,3 11 190
CT12A 44 8 54,3 11 160
CT12A 44 16 54,3 11 120
CT12A 44 32 54,3 11 165
CT12A 43 32 54,3 11 170
CT12A 43 40 54,3 11 165
CT12A 39 40 54,3 11 185
CT12A 23 14 54,3 13 185
CT12A 20 32 54,3 14 185