LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”với mức thấp nhất là 20.000 đồng/người. Ngoài ra, còn vận động ủng hộ thông qua hình thức tai game vuon thuy cung cho dien thoai gửi tin nhắn theo cú pháp "HSTS" gửi 1407. Sau một tháng vận động, ngày 22.5, Trưởng ban CSPL LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Cao Xuân candy crush saga Dương cho biết, tổng số tiền CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên đóng góp cho chương trình là hơn 250.000.000 đồng, số tiền này đã chuyển tới Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục kêu gọi tay du ky CNVCLĐ, ĐVCĐ tiếp tục quyên góp ủng hộ chương trình thông qua CĐCS nơi đang công tác, hoặc nhắn tin theo cú pháp "HSTS" gửi 1407.