Chương trình khuyến mãi [URL="http://www.fpt-telecom.net.vn/khuyen-mai/28-tong-dai-dang-ky-lap-dat-internet-fpt-lap-mang-cap-quang-quan-10.html"]dang ky internet fpt quan 10[/URL] và các quận khác tháng 6/2014 như sau :


I. Dịch vụ Internet FPT dành cho cá nhân
1. mega save
Tốc độ 3 Mbps, dùng cho 1 - 2 máy
Cước phí trọn gói : 200.000 đ/tháng
Khách hàng đóng trước: 200.000 đ
Được trang bị Modem 4 cổng hoặc Wifi 1 cổng miễn phí
Đặc biệt: giảm cước với khách hàng mạng khác chuyển sang lắp đặt Internet FPT
2. mega you
Tốc độ 6 Mbps, dùng cho 1 - 4 máy
Cước phí trọn gói : 220.000 đ/tháng
Khách hàng đóng trước : 200.000 đ
Được trang bị Modem 4 cổng hoặc Wifi 1 cổng miễn phí
Đặc biệt: giảm cước với khách hàng mạng khác chuyển sang lắp đặt Internet FPT.
3. mega me
Dịch vụ Internet Gpon Me 8Mbps
Tốc độ 8 Mbps, dùng cho 1 - 2 máy
Cước phí trọn gói : 200.000 đ/tháng
Khách hàng đóng trước: 300.000 đ
Được trang bị Modem wifi 4 cổng quang
Đặc biệt: giảm cước với khách hàng mạng khác chuyển sang [URL="http://www.fpt-telecom.net.vn/khuyen-mai/30-tong-dai-dang-ky-lap-dat-internet-fpt-lap-mang-cap-quang-quan-11.html"]dang ky internet fpt quan 11[/URL]
II. Goi cước cáp quang fpt
1. public
Băng thông Down/Up: 50Mbps
Cam kết quốc tế: Từ 1,792Kbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Miễn phí 100% phí lắp đặt + dây cáp, thiết bị
2. business
Băng thông Down/Up: 40Mbps
Cam kết quốc tế: Từ 1,792Kbps
Miễn phí 1 IP tĩnh + 4 IP Route
Miễn phí 100% phí lắp đặt + dây cáp, thiết bị
xem thêm : [URL="http://www.fpt-telecom.net.vn/khuyen-mai/24-tong-dai-dang-ky-lap-dat-internet-fpt-lap-mang-cap-quang-quan-2.html"]dang ky internet fpt quan 2[/URL]